BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześ-Bukłaho Justyna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Źródła pozyskiwania przez klientów informacji o ofercie przedsiębiorstw deweloperskich
Sources of Obtaining Information by Customers About the Offer of Developer Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 227-239, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Przedsiębiorstwo deweloperskie, Rynek mieszkaniowy, Konkurencyjność, Rekomendacje
Real estate market, Development company, Housing market, Competitiveness, Recommendation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy źródeł pozyskiwania informacji o ofercie deweloperów przez klientów. Tekst stanowi odpowiedź na pytanie, czy klienci uwzględniali opinie innych osób przy wyborze przedsiębiorstwa deweloperskiego. Ponadto przeanalizowano wiarygodność rekomendacji wybranych podmiotów z punktu widzenia klientów. Wnioski płynące z analizy umożliwią sformułowanie istoty komunikowania się przedsiębiorstw deweloperskich z potencjalnymi i bieżącymi klientami oraz budowanie z nimi relacji. Analizę źródeł wtórnych zweryfikowano wynikami badań ankietowych klientów przedsiębiorstw deweloperskich, którzy zakupili mieszkanie na rynku pierwotnym województwa podlaskiego w latach 2005-2011. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes the sources of information on offer developers by customers. The text constitutes the answer to a question, whether customers considered opinions of other persons when choosing the developer enterprise. In addition, a credibility of the recommendation of chosen entities was analysed from the point of view of customers. Coming conclusions from analysis will enable formulating of the being of communicating developer enterprises with potential and current customers and building the relation with them. Analysis of secondary sources was backed up with results of the questionnaire survey of customers of developer enterprises which purchased living on the primary market of the Podlasie province in 2005-2011 years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chen Pei-Yu, Wu Shin-yi, Yoon Jungsun (2004), The Impact of Online Recommendations and Consumer Feedback on Sales, ICIS 2004 Proceedings, Paper 58.
 2. Gajewski S. (1997), Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Karwowski A. (2010), Referencje - narzędzie doskonałe, "Marketing w Praktyce", nr 5 (147).
 4. Kilen N., Jasłowska M. (2006), Budujemy markę dewelopera, "Marketing w Praktyce", nr 2 (96).
 5. Kozielski R. (2011), Biznes doświadczeń - zachwycić klienta, "Marketing w Praktyce", nr 4 (158).
 6. Lim B.Ch., Chung C.M.Y. (2014), Word-of-Mouth. The Use of Source Expertise in the Evaluation of Familiar and Unfamiliar Brands, "Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics", Vol. 26, No. 1.
 7. Mróz B. (2009), Zaufanie w relacjach firma-konsument: uwarunkowania i dylematy, w: Garbarski L., Tkaczyk J., Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 8. Nowacka A., Nowacki R. (2004), Podstawy marketingu, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 9. On Board PR - ECCO Network (2005), Marka dewelopera i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii, Warszawa.
 10. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3: Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska Sp. z o. o., Kraków.
 11. Stiglitz J.E. (1989), Imperfect Information in the Product Market, w: Handbook of Industrial Organization, Vol. 1, ed. R. Schmalensee, R.D. Willig, Elsevier Science Publishers B.V., Cambridge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu