BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowska Renata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ warunków otoczenia na przyczyny upadku małych firm funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych
Influence of the Environmental Conditions on the Reasons for the Collapse of Small Enterprises Functioning in the Marginalized Regions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 225-234, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Regionalizacja, Region
Small business, Regionalization, Region
Uwagi
summ.
Abstrakt
Proces marginalizacji regionów jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Marginalizacja w przypadku regionu oznacza długotrwałe wyłączenie danego obszaru z generowania rozwoju i partycypacji w dochodach z rozwoju. Regiony te nie są w stanie jedynie w oparciu o własne, wewnętrzne siły dokonać procesu przekształceń gospodarki, gwarantujących zmianę struktury gospodarczej, wykreowanie nowych miejsc pracy i stworzenie warunków dla stabilnego rozwoju. Koszty ponownego włączenia obszarów zmarginalizowanych do współtworzenia rozwoju gospodarczego są szczególnie wysokie i charakteryzują się wydłużonym okresem zwrotu. Ponowne wejście tych regionów na ścieżkę rozwoju może stać się przy pomocy sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który pełni istotną rolę w rozwoju regionalnym, bowiem sektor ten spełnia ważne funkcje natury gospodarczej i społecznej m.in.: wykorzystują lokalne zasoby, eksportują swoje produkty, stwarzają nowe miejsca pracy na rynku lokalnym, promują przedsiębiorcze postawy, są miejscem akumulacji kapitału i dyfuzji innowacji. Celem niniejszego opracowania jest analiza warunków funkcjonowania małych i średnich firm na terenach zmarginalizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn upadku firm wynikających z lokalizacji w tych regionach.(fragment tekstu)

The SME sector encounters numerous obstacles that restrict its growth. In marginalized regions additional obstacles connected with the regions` specific features can be found, i.e. the low level of economic development, low income of the inhabitants which is reflected in low demand, poor infrastructure (transport, educational, etc.), social pathologies, increased migration processes and the lack of entrepreneurship in the local communities. The obstacles resulting from the specific features of marginalized areas may influence the emergence of additional causes of SME`s economic failures in these areas. The article presents both the description of the limitations to business activity encountered in marginalized regions which, in extreme situations, can lead to economic failures and the complexity of factors which contribute to marginalization of the region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Latoszek, Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008.
  2. A. Sosnowska, S. Łobejko, Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008.
  3. R. Borowski, B. Siuta-Tokarska, Problemy funkcjonowania i rozwoju MSP w Polsce, Difin, Warszawa 2008.
  4. R. Borowski, B. Siuta-Tokarska, Problemy funkcjonowania i rozwoju MSP w Polsce, Difin, Warszawa 2008.
  5. A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowani, C.H. Beck, Warszawa 2007.
  6. T. Łuczka, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: T. Łuczka, Małe i średnie przedsiębiorstwa - szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Politechnika Poznańska, Poznań 2007, s. 45.
  7. Z. Helwig, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, z. 4, Warszawa 1968.
  8. E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  9. A. Młodak, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu