BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moczydłowska Joanna (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Inteligencja rynkowa mikroprzedsiębiortwa
Market Intelligence of Micro-Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 255-262, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo
Micro-enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Inteligencję rynkową przedsiębiorstwa traktujemy jako zdolność i umiejętność adaptacji do zmian zachodzących na rynku, a nawet wyprzedzania tych zmian. Procesy adaptacyjne przejawiają się w postaci dostarczania klientom zindywidualizowanych, przewyższających ich oczekiwania wartości. Cechami kluczowymi przedsiębiorstwa inteligentnego są: elastyczność, szybkość działania i innowacyjność. Bazą dla zachowań inteligentnych jest umiejętnie gromadzona i tworzona wiedza rynkowa. Mikroprzedsiębiorstwa, mimo obiektywnych trudności wynikających np. z ograniczonych zasobów, mogą przejawiać wyższy poziom inteligencji rynkowej w porównaniu z większymi podmiotami gospodarczymi. Specyficzne cechy charakterystyczne dla tej grupy organizacji przedstawione w tym artykule, w połączeniu z wysokimi zasobami kompetencji zawodowych oraz z motywacją przedsiębiorców i innych osób zatrudnionych w firmie, mogą zaowocować bardzo wysokim poziomem efektywności działania. Przedsiębiorstwo może oceniać poziom swojej inteligencji rynkowej dokonując ewaluacji takich wskaźników działania jak: szybkość podejmowania i realizacji decyzji (zwłaszcza marketingowych), innowacyjność produktowa i organizacyjna, zarządzanie zmianami, trwałość relacji z klientami, poziom satysfakcji klientów, liczba nowych klientów, wizerunek przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)

One of the key features of a modern industrial enterprise, which determines the survival and development in a hyper-competitive, turbulent, recessionary environment, is market intelligence. The purpose of the article is to seek answers to the question what constitutes the essence of enterprises' market intelligence, with particular emphasis on micro-enterprises. What other detailed features allow intelligent behaviour? What measures can be used to assess the intelligent potential of an enterprise? This article also contains the author's model of intelligent micro-enterprise, which may be used for practical assessment of enterprise's market intelligence and possibilities of its development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 2. M. Pomowska, M. Starnawska, "Majsterkowanie dla każdego" - czy każdy może być przedsiębiorcą w Polsce?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług" 2009, nr 34 (540), s. 409.
 3. M. Strużycki, Struktura wyróżników europejskich w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2002, s. 49.
 4. T. Zaleśkiewicz, Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka, w: Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, GWP, Gdańsk 2004, s. 318.
 5. C.W. Allinson, E. Chell, J. Haynes, Intuition and Entrepreneurial Behavior, "European Journal of Work and Organizational Psychology" 2000, No. 9, s. 31-43.
 6. Ch. Frankfurt-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 7. J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa 2009.
 8. W. Jakubowska, Elastyczność organizacji w dobie globalizacji, w: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Z. Dworzecki, M. Romanowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 15-16.
 9. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zmiany paradygmatów kształtujących systemy zarządzania, w: W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 10. A. Strychalska-Rudzewicz, Uwarunkowania i bariery procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, w: Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie, red. J. Komorowski, J. Moczydłowska, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2009.
 11. A. Arundel, I. Kabla, What Percentage of Innovations are Patented? Empirical Estimates for European Firms, "Research Policy" 1998, No. 27, s. 127-141.
 12. S. Graves, N. Langowitz, Innovative Productivity and Returns to Scale In The Pharmaceutical Industry, "Strategic Management Journal" 1993, No. 14, s. 594-602.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu