BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pauch Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Nadużycia gospodarcze jako niedoceniane zagrożenie przedsiębiorstw
Economic Abuses as Underestimated Danger of Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 271-279, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Nadużycia gospodarcze, Zagrożenia rozwojowe, Przedsiębiorstwo
Economic frauds, Development risk, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania nie jest analiza rodzajów nadużyć dokonywanych przez pracowników. Dlatego autor ograniczył się do wyszczególnienia kradzieży i przywłaszczenia jako nadużyć, które bardzo często pojmowane są jako jeden rodzaj przestępstwa. Należy wskazać, że według kodeksu karnego, kradzież (art. 278 KK) polega na zabraniu cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia. Chodzi tu o rzeczy mające wartość ekonomiczną, ponieważ kradzież, przywłaszczenie lub niszczenie cudzych rzeczy o wartości niemajątkowej (np. bezwartościowych w sensie ekonomicznym, fotografii lub innych pamiątek) stanowi wykroczenie z art. 126 KW. Rzecz będąca przedmiotem kradzieży musi być cudza, tj. stanowić czyjąś własność lub być przedmiotem czyjegoś posiadania w sensie cywilnoprawnym; nie wchodzi więc w grę np. kradzież rzeczy, którą właściciel wyrzuca w celu pozbycia się. Przywłaszczenie (art. 284 KK) popełniane jest albo, tak jak kradzież, w stosunku do rzeczy, albo w stosunku do prawa majątkowego. Przywłaszczone może być np. prawo akcjonariusza do udziału w zyskach firmy, które przez pomyłkę zapisano w pamięci komputera na rzecz innej osoby. Przy przywłaszczeniu nie występuje element zaboru, bowiem sprawca włada już rzeczą lub prawem faktycznie, np. znajduje rzecz zgubioną, rzecz została mu wypożyczona lub powierzona albo znalazła się w jego władaniu, bo doręczono mu ją przez pomyłkę. Zachowanie się sprawcy określono w art. 284 KK zwrotem "przywłaszcza sobie". Oznacza to bezprawne włączenie przez sprawcę cudzej rzeczy lub prawa do swego majątku, lub wykonywanie wobec niego w inny sposób uprawnień właściciela, co może się przejawiać w sprzedaniu lub darowaniu rzeczy, dokonaniu w niej przeróbek, zniszczeniu.(fragment tekstu)

The article presents the economic abuses as essentially threat to the business. It discuss basic kind of economic abuses committed by employee. The abuse triangle as a three basic reasons abuses were presented. A special attention was put to the amount of loss incurred by polish employers of embezzlements and number of detected fraud in enterprises on in 2008-2009 years. Finally, range of embezzlements on the foreign market were shortly described.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. L. Gardocki, Prawo karne, C.H.Beck, Warszawa 2004.
  2. J.T. Wells, Nadużycia w firmach Vademecum zapobieganie i wykrywanie, LexisNexis, Warszwa 2006.
  3. E. Glapiak, W regionie mniej oszustw niż w Polsce, "Rzeczpospolita" 2009, nr 271, s. B4.
  4. A. Gawrońska-Malec, Dossier przestępstwa w firmach, "Forbes" 2006, nr 07, s. 85.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu