BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Granosik Beata (Politechnika Koszalińska), Nadolna Emilia (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Analiza możliwości i barier uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne na przykładzie wybranych nadmorskich obiektów noclegowych
Analysis of the Possibilities of and Barriers Against Exercising Tourism by the Disabled With an Example of Selected Seaside Accomodations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 663-675, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Potencjał turystyki biznesowej
Słowa kluczowe
Uzdrowiska, Turystyka zdrowotna
Health resort, Health tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka osób niepełnosprawnych uzyskuje w Polsce status jednego z najważniejszych obszarów zainteresowań wielu dziedzin naukowych. Rozmiary i powszechność występowania zjawiska niepełnosprawności w populacji oraz skutków jego występowania świadczą o wadze tego zjawiska. Ostatnie pełne dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w Polsce pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego 2002. Według jego wyników, w 2002 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła blisko 5,5 mln, w tym około 4,5 mln posiadało prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności, a 4,3 mln były to osoby w wieku 15 lat i więcej. Według wyników kwartalnego reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego przez GUS, liczba tych ostatnich od tego czasu systematycznie spadała i w 2008 roku wyniosła około 3,7 mln osób. (fragment tekstu)

All around the world disabled tourists and persons stricken in years are becoming an increasingly numerous group of tourism industry customers. In Poland a considerable increase in the number of the tourism industry services consumers is also noticeable. Holiday outings and leisure time are gradually becoming more and more popular among the disabled and this particular tourist group is becoming increasingly attractive for the tourist market. Within the development and provision of the tourist services there are numerous existing barriers restricting or impeding the access by the disabled to standard forms of recreation. The attempt to handicap those who have limited access to tourism requires performing of many conditions, starting with bringing down economic and institutional restrictions as well as architectural and city-planning barriers, adjusting transport facilities and first and foremost changing of the malevolent attitude of the society towards the disabled and causing their needs to be understood. The bringing down of the limitations is a one step ahead towards being successful in providing each person (regardless of whether he or she moves about in a wheel-chair or fully by him/her self) with access to goods and services, including tourism. Noteworthy are the subjects and persons that overcome many difficulties in their pursuit to improve the disabled persons' still difficult living standard. Tourism for the disabled is not only a form of rest and recreation but has a therapeutic significance for revalidation, the method of maintaining human relationships and fuller integration with the society. However, in order for the disabled to be able to fully take advantage of what tourism has to offer, certain conditions have to be created. The study aims at showing the possibilities and barriers restricting access to tourism by the disabled persons with an example of selected accommodations in the localities of Kołobrzeg, Łazy, Mielno, Sarbinowo and Unieście. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Sroczyński, O pracach nad projektem definicji osoby niepełnosprawnej, Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej nr 1, Warszawa 1995, s. 72.
  2. T. Majewski, Międzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń - problemy i nowe propozycje, Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej nr 1, Warszawa 1998, s. 155.
  3. K. Kaganek, H. Stanuch Modele regresyjne uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne wzrokowo i ruchowo, Bio-Algorthms and Med-Systems, Journal edited by medical college - Jagiellonian University Vol. 1, No. 1/2, Kraków 2005, s. 221-226.
  4. E. Wapiennik, R. Piotrowicz, Niepełnosprawny - pełnoprawny obywatel Europy, UKIE Warszawa 2002, s. 22.
  5. K. Chojnacki, Turystka osób niepełnosprawnych intelektualnie jako forma rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej, Podręczniki i skrypty nr 29, AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków 2009, s. 12.
  6. M. Weiss, Możliwości uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne, Instytut Turystyki, Warszawa 1979, s. 44.
  7. T. Łobożewicz, Nowe tendencje w turystyce kwalifikowanej, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 1989, nr 5-6, s. 31.
  8. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 1997, s. 63.
  9. Turystyka ludzi niepełnosprawnych. Wiadomości ogólne, red. T. Łobożewicz, COIT, Warszawa 1991, s. 131.
  10. T. Nowicki Integracyjny klub sportowy, "Kultura Fizyczna" 1992, nr 5-6, s. 216-217.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu