BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażejowska Małgorzata (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych
Functioning of the Social Economy in Rural Areas on the Example of Social Cooperatives
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, t. 11(26), z. 4, s. 26-36, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielnie socjalne, Spółdzielczość, Ekonomia społeczna, Organizacje społeczne, Obszary wiejskie
Social cooperatives, Cooperative movement, Social economy, Social organisations, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule ukazano funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych. Na podstawie przeprowadzonych badań scharakteryzowano 14 jednostek, które określiły swoją kondycję finansową jako dobrą. Analiza uzyskanych w pracy wyników pozwala stwierdzić, że znaczącą rolę w tym sukcesie odgrywa wielobranżowy profil działalności, wsparcie ze strony organizacji pozarządowych, współpraca z lokalnym samorządem oraz dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the functioning of social economy in rural areas based on a case study of social cooperatives. 14 units were characterized basing on a survey, which had declared their financial condition as good. According to the research a key role in this success plays a multiple business profile, a support from NGOs, a cooperation with the local self-government and funding from national and European funds. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Katalog spółdzielni socjalnych. [2011]. [Tryb dostępu:] http://ozrss.pl/katalog.htm. [Data odczytu: wrzesień 2011].
  2. Kaźmierczak T., Rymsza M. [2008]: Przedsiębiorczość społeczna a rozwój zaniedbanych społeczności wiejskich. [W:] Finansowanie i otoczenie prawne podmiotów ekonomii społecznej, J. Hausner (red.). Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków, s. 174.
  3. Michalik A. [2011]: Spółdzielnia socjalna jako platforma wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji zawodowych. Ekonomia Społeczna nr 1, s. 29.
  4. Mierzwa D. [2006]: Spółdzielnie socjalne w krajach dawnej UE i w Polsce jako forma aktywizacji obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo nr 2 (131), ss. 69-76.
  5. Miżejewski C. [2009]: Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną? Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poznań.
  6. Spółdzielnia socjalna krok po kroku. [2009]. M. Ołdak (red.). Akademia Przedsiębiorczości w Starachowicach, Starachowice.
  7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. [2006]. Dz. U. nr 94, poz. 51 z późn.zm..
  8. Vivet D., Thiry B.[2000]: The Enterprises and Organizations: a Strategic Challenge for Employment. Pilot Action 'Third System and Employment' of the European Commission, CIRIEC, s. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu