BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Stan i perspektywy rozwoju pszczelarstwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem miodów regionalnych
The State and Perspective of the Development of Beekeeping in Poland with Particular Regard to Regionally Specific Honey
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, t. 11(26), z. 4, s. 37-47, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Miód, Produkty pszczele, Obszary wiejskie
Honey, Bee products, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą przedstawienia podstawowych informacji na temat stanu i perspektyw rozwoju pszczelarstwa na obszarach wiejskich w Polsce, z uwzględnieniem specyfiki i problematyki miodów regionalnych. Ponadto omawia dotychczasowe korzyści, jak i potencjalne zagrożenia wynikające z początkowej fazy tworzenia się niszowego rynku tejże żywności w kraju. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to present the present situation and the basic information about the state and perspectives of the development of beekeeping in rural areas in Poland with regard to the regional honey varieties. It describes the past and future potential dangers resulting from the initial phase of creation of a niche alimentation market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza sektora pszczelarskiego w Polsce dla opracowania Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w latach 2010-13. [2009]. Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. S. Pieniążka w Skierniewicach, Oddział Pszczelarstwa w Puławach.
 2. Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe. [2008]. European Food Safety Authority, The Efsa Journal nr 154, ss. 1-28.
 3. Borowska A. [2010]: Uwarunkowania ekonomiczne i pozaekonomiczne produkcji żywności wysokiej jakości w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.
 4. Cichoń J., Wilde J. [1996]: Competitiveness of the Polish beekeeping industry in the European market. Pszczeln. Zeszyty Naukowe nr 40 (2), ss. 7-15.
 5. Gałuszka H. [1998]: Miód pszczeli: powstanie - wartość odżywcza - zastosowanie. Wyd. Sądecki Bartnik, Nowy Sącz, ss. 8-26.
 6. Gerula D., Węgrzynowicz P., Semkiw P. [2007]: Analiza sektora pszczelarskiego dla opracowania 3-letniego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce w latach 2007-2013. Oddział Pszczelarstwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach, Puławy.
 7. Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich. [2008]. [Tryb dostępu:] http://pszczelipark.pl. [Data odczytu: wrzesień 2011].,
 8. Mruk H. [1987]: Rynek miodu w Polsce. Monografie i Syntezy. Instytut Rynku Wewnętrznego i Usług, Warszawa.
 9. Pszczelnictwo. [1998]. Prabucki J. (red.). Wydawnictwo Promocyjne "Albatros", Szczecin.
 10. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010. [2010]. GUS, Warszawa.
 11. Semkiw P. [2007]: Pszczelarstwo w Unii Europejskiej. Pszczelarstwo nr 8, s. 10.
 12. Semkiw P., Gerula D., Węgrzynowicz P. [2007]: Pszczelarstwo w Polsce (część I). Pszczelarstwo nr 9, s. 12.
 13. Semkiw P., Ochał J. [2010]: Sektor pszczelarski w Polsce - dane aktualne (część I). Pszczelarstwo nr 5, ss. 12-13.
 14. Wilde J. [1995]: Czy istnieją warunki pszczelarstwa zawodowego w Polsce? Pszczelarstwo 46(7), ss. 5-6
 15. Wojtacki M. [1982]: Produkty pszczele i przetwory miodowe. PWRiL, Warszawa, ss. 91.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu