BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Taguchi Masahiro (Okayama University)
Tytuł
Mechanizm upadku socjalistycznego systemu gospodarczego
Collapse Mechanism of the Socialist Economic System
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 26, s. 3-28, tab., rys., bibliogr s. 27-28.
Słowa kluczowe
Ustrój socjalistyczny, Gospodarka socjalistyczna
Socialist system, Socialist economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule spróbuję przedstawić model procesu funkcjonowania systemu gospodarki socjalistycznej na podstawie analizy empirycznej polskich reform gospodarki socjalistycznej. (fragment tekstu)

This article presents the model of functioning of the socialist economic system based on empirical analysis of the Polish reforms. In Poland, there were several trials to carry out economic reforms, but always after a few years they were stopped. Therefore I will examine why the reforms failed, and why the system reforms ultimately stalled in deadlock. I focused on the basic architecture of the "traditional" system, the cyclical nature of the structural reform of the socialist political determinants of economic reforms, interoperability and interactivity between platform and mechanism of its functioning. According to the analysis, even if the mechanism of functioning of the economic system will be improved, but will not be matched to the basic architecture, sooner or later, the operation mechanism will operate imperfectly, and it will return to the originalmechanism functioning at the level of the basic architecture of the traditional system. This rigid platform creates the periodicity of the economic reform. Thus, the system does not function efficiently if the platform is replaced. However, the basic architecture of the platform is the ideological foundation of the socialist system as well and bringing it to change is the negation of socialism. These are the fundamental limitations of the economic reforms in the socialist system. This lack of flexibility led to the collapse of the system and inevitably leads to the system transformation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adam Jan, 1989, Economic Reforms in the Soviet Union and Eastern Europe since the 1960s, Macmillan, London.
 2. Bafia Jerzy, 1984, Zasady tworzenia prawa, PWN, Warszawa.
 3. Baka Władysław, 1988, Polska reforma gospodarcza. Doświadczenia i przyszłość,"Ekonomista" nr 3-4.
 4. Baka Władysław, 1999, U źródeł wielkiej transformacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 5. Balcerowicz Leszek, 1988, Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, "Monografie i opracowania" nr 281, SGPiS, Warszawa.
 6. Balcerowicz Leszek, 2000, Socialism, Capitalism, Transformation (przetłum. na japoński przez Iemoto Hiroichi Taguchi Masahiro), Taga-shuppan, Tokio. Załącznik: Wywiad z prof. Balcerowiczem s. 439-444.
 7. Bar Ludwik, 1985, Rola ustawy w realizacji reformy gospodarczej, "Państwo i Prawo" nr 5.
 8. Beksiak Janusz, 1982, Zmiany w gospodarce, PWN, Warszawa.
 9. Kamiński Bartłomiej, 1991, The Collapse of State Socialism. The Case of Poland, Princeton University Press, Princeton.
 10. Kołodko Grzegorz W., 1989, Economic Reforms and Inflation in Socialism: Determinants, Mutual Relationships and Prospects, "Communist Economies" Vol. 1, No. 2, s. 178.
 11. Kornai János, 1992, The Socialist System, The Political Economy of Communism, Princeton University Press, Princeton.
 12. Kowalski Jerzy, 1984, Wstęp do prawoznawstwa, PWN, Warszawa.
 13. Mołdawa Tadeusz, 1979, Naczelne władze państwowe Polskiej Ludowej 1944-1979. Skład osobowy i podstawy prawne organizacji i funkcjonowania według stanu nadzień 30 września 1979, WUW/INP, Warszawa.
 14. Nasiłowski Mieczysław, 1986, Zarys teorii reformy systemowej w gospodarce socjalistycznej, SGPiS, Warszawa.
 15. Ono Kenichi, 1996, Strategia przejścia do systemu rynkowego, Yuhikaku, Tokio.
 16. Przeworski Adam, 1991, Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge University Press, Cambridge.
 17. Taguchi Masahiro, 1987, Wywiad na temat polskiej reformy gospodarczej z L. Balcerowiczem, byłym wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, "Studies on Socialist Economy" No. 9.
 18. Taguchi Masahiro, 1988, Zagadnienia polskiej reformy gospodarczej. Mechanizm kryzysu gospodarczego a strategia rozwoju gospodarczego, "Kaigaijijp" (Takushoku Uni-versity, Institute of World Studies), No. 5.
 19. Taguchi Masahiro, 1989, Wywiad z prof. J. Beksiakiem, "Studies on Socialist Economy" No 13.
 20. Taguchi Masahiro, 1990a, Mechanizm upadku polskiego systemu gospodarczego, "International Labor Movement" nr 7, s. 11-17.
 21. Taguchi Masahiro, 1990b, Upadek systemu tradycyjnego. Historyczne miejsce i zagadnienia polskiej reformy polityczno-gospodarczej, "Keizai Kagaku Tsushin" No. 63, 1990.6.
 22. Taguchi Masahiro, 1993, Próby wdrażania i załamania reform gospodarczych. Na przykładzie polskich reform, w: Kihara Masao, Mizobata Satoshi, Onishi Hiroshi (red.), Transformacja systemu gospodarczego, Sekaishisosha, Kyoto.
 23. Taguchi Masahiro, 2004, Mechanizm socjalistycznego systemu gospodarczego. Modelowanie procesu załamania na przykładzie Polski, "Bulletin of the Association for Comparative Economic Studies" No. 11.
 24. Wojciechowski Tadeusz, 1986, Reglamentacja materiałów: przyczyny, skutki i możliwości ograniczenia, "Gospodarka Planowa" nr 10.
 25. Zarządzenie, 1962, Zarządzenie nr 238 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1962 r.,"Zasady techniki prawniczej".
 26. Zawadzki Sylwester, 1986, Raport o stanie prawa, "Państwo i Prawo" nr 5.
 27. Zawadzki Sylwester, 1986, Role of Constitutional Law in Preventing the Inflation of Regulations and Upgrading the Quality of Law, "Ritsumeikan Law Review" No. 1, March.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu