BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska-Woś Magdalena (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Kierunki rozwoju handlu elektronicznego
E-commerce development trends
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2014, nr 1, s. 5-15, rys., bibliogr. 22 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Rozwój handlu
e-commerce, Trade development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie istoty e-commerce oraz wskazanie najważniejszych kierunków jego rozwoju w Polsce. Opracowano uniwersalną definicję handlu elektronicznego oraz ukazano jego miejsce na tle biznesu elektronicznego oraz gospodarki internetowej. W dalszej części przedstawiono wyniki badań dotyczących najbardziej istotnych w najbliższych latach kierunków rozwoju handlu elektronicznego, jakimi są mobile commerce oraz social commerce . (abstrakt oryginalny)

The aim of the following article is to present the notion of e-commerce and the most important directions of its development in Poland. The universal definition of e-commerce has been conceptualized and set against e-business and Internet economy. The further discussion concerns the results of analyzing the concepts of mobile commerce and social commerce which are likely to be the most important aspects of electronic commerce development in future.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak R., Łaszkiewicz, M., Lachowicz, Ł., 2013 , A wave of digital change. Trends i digital E-innovation 2013 , Deloitte Poland.
 2. Bacchetta, M., Low, P., Mattoo, A., Schuknecht, L., Wagerand, H., Wehrens, M., 1998, Special Studies - Electronic Commerce and the role of the WTO , WTO Publications, Geneva.
 3. Brits set to spend record £8 billion on mobile in 2014 , Retailmenot, 11.04.2014, http:// retailmenot.mediaroom.com/mobile-commerce-2013-and-forecast, dostęp: 1 1.05.2014.
 4. Brzozowska-Woś, M., 2010, Wybrane instrumenty zintegrowanej komunikacji mar - ketingowej . w: A. Pabian (red.) Zintegrowana działalność promocyjna na rynkach kra - jowych i międzynarodowych , Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 106-113.
 5. Brzozowska-Woś, M., 2011, Social commerce - nowy trend w handlu elektronicznym w: M. Sławińska (red.), Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy in - nowacyjności, Zeszyty Naukowe Nr 175, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 221-231.
 6. Brzozowska-Woś, M., 2013, Crowdsourcing a komunikacja z konsumentami w: L. Kieł - tyka (red.) Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów , Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń, s. 39-51.
 7. Dwornik, B., 2012, Cena to jeszcze nie wszystko, klient chce bezpieczeństwa w: Raport e-commerce , Interaktywnie.com, s. 15-23.
 8. Dwornik, B., 2012, Marketing mobilny. Rewolucja stała się faktem w: Raport mobilny marketing , Interaktywnie.com, s. 6-18.
 9. Gregor B., Stawiszyński M., 2002, e-Commerce , Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź.
 10. Hartman, A., Sifonis, J., Kador, J., 2001, Strategie sukcesu w gospodarce internetowej , Warszawa, Wydawnictwo K.E. Liber s.c.
 11. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w i kwartale 2014 r. , 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 12. Jongen, W., Weening, A., 2013, Europe B2C Ecommerce , Ecommerce Europe, Brussels.
 13. Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V., 2002, Marketing. Podręcznik Eu - ropejski , Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 14. Marsden, P., 2009b, The 6 Dimensions of Social Commerce: Rated and Reviewed , Social Com - merce Today, http://socialcommercetoday.com, dostęp: 22.12.2009.
 15. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 roku , 2011, Urząd Komu - nikacji Elektronicznej, Warszawa.
 16. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku , 2013, Urząd Komu - nikacji Elektronicznej, Warszawa.
 17. Rynek e-commerce urósł w Polsce o 722 proc.! w: Forbes, 18.04.2012, http://www. forbes.pl/artykuly/sekcje/Wydarzenia/rynek-e-commerce-urosl-w-polsce-o-722- proc-,26093,1, dostęp: 09.05.2014.
 18. Rynek wewnętrzny w 2012 r. , 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 19. Rynkiewicz, M., 2013, To był dobry rok w polskim e-commerce. Święta to potwierdzą . w: Raport e-commerce , Interaktywnie.com, s. 27-31.
 20. Sprawozdanie Międzyresortowego Zespołu do spraw handlu metodami elektronicznymi - Analiza obowiązującego stanu prawnego z punktu widzenia możliwości wykorzystania istniejących regulacji prawnych w transakcjach zawieranych metodami elektroniczny - mi oraz proponowane kierunki rozwiązań prawnych, Rada Ministrów, 11 lipca 2000 r., http://www.mg.gov.pl/struktur/hand_usl/sprawo.htm.
 21. Wawszczyk, A., 2003, E-gospodarka. Poradnik przedsiębiorcy , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 22. Wielki, J., 2000, Elektroniczny marketing poprzez Internet , PWN, Warszawa-Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu