BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk-Bryłka Beata (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Kompetencje międzykulturowe a udział w programie erasmus
Intercultural Competences and Erasmus Programme Participation
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2014, nr 1, s. 17-27, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Kompetencje, Zróżnicowanie kulturowe, Wielokulturowość, Programy UE, Program Socrates-Erasmus
Competences, Cultural diversity, Multicultural, EU programme, Socrates-Erasmus programme
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kompetencje międzykulturowe, rozumiane jako postawa wobec współpracy z przedstawicielami innych kultur, to ważny element kształcenia studentów w procesie przygotowywania ich do podejmowania działań na globalnym rynku pracy. Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących postaw studentów wobec pracy w zespołach wielokulturowych. Skoncentrowano się głównie na porównaniu nastawienia studentów w zależności od tego, czy byli wcześniej uczestnikami programu Erasmus. Porównania dokonane w grupie 100 studentów wykazały, że w grupie, która brała udział w studiach zagranicznych istotnie bardziej pozytywne jest nastawienie do pracy w zespołach zróżnicowanych kulturowo, a samoocena własnych kompetencji międzykulturowych uczestników programu Erasmus jest wyższa niż grupy bez takiego doświadczenia.(abstrakt oryginalny)

Intercultural competences that represent the attitudes towards cooperation with people from other cultures are the important element of preparing students to work at the global market. There are the research results presented that describe the students attitudes towards intercultural diversity teams cooperation. The author focused on the comparison of the Erasmus programme participants and the students who studied only in Poland. The Erasmus group is much more open for such cooperation and their intercultural competence self-assessment is also much higher. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budnikowski A., Dąbrowski D., Gąsior U., Macior S. (2012), Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wyniki badania, "e-mentor" nr 4 (46), s. 4-17, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/46/id/946 , (dostęp: 28.03.2014).
 2. Earley P.Ch., Mosakowski E. (2007), Inteligencja kulturowa, "Harvard Business Review Polska" nr 58, s. 158.
 3. Gertsen M.C., Søderberg A., Zølner M. (2012), Global Collaboration: Intercultural Experiences and Learning, Palgrave MacMillan, UK, s. 62.
 4. Jabłońska U. (Nowe wyzwania: Zespoły międzykulturowe, "GFMP Management Focus", nr 14, s. 17-19.
 5. http://www.gfmp.com.pl/servlet/upload?path=Baza_wiedzy/GFMP_BW_Z_Nowe_wyzwania_zespoly_wielokulturowe.pdf , (dostęp: 20.08.2013). 6. Kolano A., Olszewski J. (2011), Poziom inteligencji kulturowej a jego związek z doświadczeniem międzynarodowym oraz oceną doświadczeń z innymi kulturami, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XII, Zeszyt 4, s. 67-68.
 6. Kostera M., Śliwa M. (2010), Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 111-120.
 7. Lauring J., Selmer J. (2013), Does staff diversity imply openness to diversity?, "International Journal of Educational Management" Vol. 27, No. 6, p. 632-634.
 8. Matveev A.V., Milter R.G. (2004), The value of intercultural competence for performance of multicultural teams, "Team Performance Management" Vol. 10, No. 5/6, p. 105.
 9. Matsumoto D., Juang L. (2007), Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk, s. 26.
 10. Nunez C., Nunez-Mahdi R., Pompa L. (2007), Intercultural Sensitivity. From denial to intercultural competence, Van Gorcom, Assen, s. 69.
 11. Seymen O.A. (2006), The cultural diversity phenomenon in organisations and different approaches for effective cultural diversity management: a literary review, "Cross Cultural Management: An International Journal" Vol. 13, No. 4, p. 307.
 12. Serkies M., Chutnik M. (2010), Trening międzykulturowy jako katalizator zmian, http:// kadry.nf.pl/Artykul/11046/Kompetencja-miedzykulturowa-trening-miedzykulturowy , (dostęp: 27.05.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu