BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszkowska Małgorzata (Wyższa Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Zabezpieczenie opieki medycznej jako czynnik rozwoju usług turystycznych
Gewährleistung Der Gesundheitspflege als Faktor für Die Entwicklung von Tourismusdienste
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 677-694
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Potencjał turystyki biznesowej
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Usługi turystyczne
Health care, Tourism services
Uwagi
streszcz., Zsfg.
Abstrakt
Turystyka to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki w skali globalnej. W ostatnich latach coraz popularniejsze stały się koncepcje rozwoju gospodarczego regionów, a nawet całych państw w oparciu o rozwój turystyki. Takie kraje jak Hiszpania czy Włochy od lat inwestują, promują rozwój turystyki i uczyniły z niej jedną z podstawowych i dochodowych dziedzin własnej gospodarki. Turystyka stanowi niewątpliwie istotny czynnik rozwoju społeczno- gospodarczego regionów i państw, przyczyniając się m.in. do zmniejszenia bezrobocia. Na rozwój turystyki ma wpływ wiele czynników o zróżnicowanym charakterze począwszy m.in. od walorów przyrodniczych i antropogenicznych poprzez infrastrukturę noclegową i gastronomiczną oraz komunikacyjną aż do marketingu terytorialnego. Jednym z mniej dostrzeganych (a nawet w ogóle niedostrzeganym) w literaturze i praktyce czynnikiem rozwoju usług turystycznych jest zabezpieczenie opieki medycznej. Zdrowie jest szczególną, nadrzędną wartością w życiu każdego człowieka. Utrata zdrowia powoduje nie tylko konsekwencje indywidualne, ale i społeczne, np. dla chorującego turysty i jego rodziny oraz usługodawcy. Związek między zdrowiem człowieka a jego zadowoleniem z życia jest oczywisty. (fragment tekstu)

(Zusammenfasung) Der Tourismus ist ein von dynamisch entwickelter Wirtschaftgebiet in der Globalskala. Der Tourismus ist ohne Zweifel ein wichtiger gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklungsfaktor von Gebieten und Ländern. Auf der Entwicklung des Tourismus hat Einfluss vielen verschiedenen Faktoren sowohl Naturwerte, Unterkunft- und Gastronomiebasis als auch Territorial Marketing. Ein von wenig in der Literatur und Praxis bemerkbarer Entwicklungsfaktor der Tourismusdienste ist die Gewährleistung der medizinische Pflege . Die Gesundheit ist allen anderen Werten übergeordnet. Der Gesundheitszustand von Menschen hat grosse Bedeutung für die Benutzung der Tourismusdienste. Der Artikel hat Aufmerksamkeit auf der Zugangsrolle zu Gesundheitspflege als Entwicklungsfaktor der Tourismus in der Europäische Union und in Polen erregen. Der erste Teil dieses Artikel behandelt vom Zugang zur medizinische Pflege für Touristen , die durch EU- Ländern reisen. Der zweite Teil behandelt von der Gewährleistung medizinische Pflege für polnische Touristen, die durch Polen reisen.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P.J. Belcher, Rola UE w ochronie zdrowia, Ignis, Warszawa 2001
 2. M. Paszkowska, Kompetencje UE w ochronie zdrowia, "Wspólnoty Europejskie" 2007, nr 4.
 3. E. Hibner, Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, WSH-E, Łódź 2003, s. 65-116
 4. C. Włodarczyk, S. Poździoch, Systemy zdrowotne, Wyd. UJ, Kraków 2001.
 5. M. Paszkowska, Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w wybranych państwach UE, "e-Finanse" 2006, nr 1.
 6. M. Paszkowska, Ochrona zdrowia w UE, "Prawo i Medycyna" 2004, nr 3, s. 115.
 7. I. Boruta, Swoboda przepływu osób, [w:] Prawo Unii Europejskiej, Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006.
 8. T. Bińczycka-Majewska, Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Zakamycze 1999, s. 113.
 9. A. Giżejowska, A. Świątkowski, Zabezpieczenie społeczne, komentarz, Universitas, Kraków 2004.
 10. M. Paszkowska, Prawo turysty do świadczeń zdrowotnych w państwach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki WSIiZ, "ZNACZNIE" 2009, nr 1(9).
 11. A. Krowicka, E. Pitera-Czyżowska, Opieka zdrowotna po wejściu Polski do Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2004, s. 80.
 12. M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 201-202.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol, ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu