BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gardzińska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Fundusze europejskie dla rozwoju zasobów strukturalnych województwa zachodniopomorskiego
Europäische Fonds für Die Entwicklung Der Strukturellen Ressourcen Westpommern Wojewodschaft
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 709-720, tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Rola funduszy europejskich w kształtowaniu potencjału turystycznego
Słowa kluczowe
Fundusze unijne
EU funds
Uwagi
streszcz., Zsfg.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Wielość oraz zróżnicowanie zasobów strukturalnych ma dominujące znaczenie w rozwoju gospodarki turystycznej w regionie. Zasoby strukturalne są głównymi czynnikami stanowiącymi o atrakcyjności turystycznej danego obszaru. Turyści bowiem udają się do miejsc występowania walorów turystycznych, które charakteryzuje dobre zagospodarowanie turystyczne terenu, korzystne położenie geograficzne oraz dobra dostępność komunikacyjna. Jednakże dla stworzenia atrakcyjnej oferty turystycznej regionu występowanie zasobów strukturalnych powinno być wspomagane odpowiednimi instrumentami ekonomicznymi, stymulującymi rozwój gospodarki turystycznej. Jednym z ważniejszych czynników rozwoju potencjału turystycznego regionu jest dostęp do środków finansowych na inwestycje turystyczne. Akcesja Polski w struktury Unii Europejskiej w maju 2004 roku i współpraca z krajami członkowskimi stworzyła możliwość pozyskiwania unijnych środków finansowych w postaci funduszy strukturalnych, przeznaczanych między innymi na rozwój branży turystycznej. Celem niniejszego artykułu jest określenie miejsca zasobów strukturalnych w potencjale turystycznym oraz identyfikacja i charakterystyka funduszy unijnych umożliwiających finansowanie rozwoju zasobów strukturalnych w województwie zachodniopomorskim. (fragment tekstu)

(Zusammenfassung) Strukturelle Ressourcen der Westpommern Wojewodschaft spielen eine große Rolle in der Entwicklung des touristischen Potential in dieser Region. Sowohl attraktive touristische Ressourcen, infrastrukturelle Voraussetzungen als auch räumliche Erschließung, sind wichtigen Komponenten, die auf den Zahl der Touristen und Zufriedenheit Einfluss haben. Darum, die Ausnutzung der europäischen Fonds ist sehr wichtig für finanziere Unterstützung der touristischen Initiativen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es auf die Stelle der strukturellen Ressourcen im touristischen Potential hinzuweisen und auch Identifizierung und Beschreibung der europäischen Fonds, aus denen kann man die Entwicklung der strukturellen Ressourcen Westpommern Wojewodschaft finanzieren.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa 2005, s. 51.
  2. T. Lijewski. B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002, s. 16.
  3. D. Milewski, Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol, ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu