BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedziółka Arkadiusz (Uniwersytet Rolniczy Kraków)
Tytuł
Rola środków finansowych z unii europejskiej w rozwoju różnych form turystyki wiejskiej w województwie małopolskim
The Role of Financial Resources From the European Union in Different Forms of Rural Tourism Development in Malopolska Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 721-734, tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Rola funduszy europejskich w kształtowaniu potencjału turystycznego
Słowa kluczowe
Pielgrzymowanie, Fundusze unijne
Pilgrimage, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Województwo małopolskie jest regionem Polski, który charakteryzuje się największą liczbą obiektów noclegowych w kraju. Dane pochodzące z Instytutu Turystyki podają liczbę 872 różnych obiektów, hoteli, moteli, pensjonatów itd. funkcjonujących w roku 2008 w obrębie województwa. Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych w województwie małopolskim widoczny jest również poza aglomeracjami miejskimi na obszarach wiejskich. W województwie małopolskim zlokalizowanych jest aż 126 gmin wiejskich, 41 miejsko-wiejskich i 15 gmin miejskich. W omawianym regionie na terenach wiejskich prężnie rozwija się agroturystyka. W województwach małopolskim i podkarpackim funkcjonuje 30% wszystkich gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Poza motywami związanymi z wypoczynkiem u rolników wyjazdy turystów spowodowane są także celami krajoznawczo- poznawczymi, bardzo dobrze rozwija się ekoturystyka i turystyka krajoznawcza. W województwie można ponadto uprawiać różne formy turystyki kwalifikowanej, m.in. wycieczki piesze górskie i nizinne, turystykę kajakową, rowerową, speleologiczną, żeglarstwo, jazdę konną itd. Nierzadko celem wyjazdów turystycznych jest turystyka pielgrzymkowa. (fragment tekstu)

The article concerns different forms of the European Union support for recreational and tourism services development on rural areas in Poland. The author of this work presents union programmes which are directed to tourism sector development. Such support is related to different undertakings and different beneficiaries. Among the group of beneficiaries there are farmers who provide agritourism services, unit of territory government like commune, different non-governmental organizations, for example agritourism associations, church, cultural institutions, church, religious association. In this article the author tries to presents union programmes in which there are different possibilities of obtaining financial support for tourism development on rural areas. Different forms of tourism undertakings and beneficiaries are clearly described, too. Besides, agritourism as the most popular form of rural tourism In empirical part of the article results of researches carried out with chairmen of agritourism associations, associated owners of agritourism farms in these mentioned organizations and clerks in Borough Office responsible for tourism development were presented. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Niedziółka, Problemy finansowania rozwoju agroturystyki w wybranych gminach województwa małopolskiego, [w:] Gospodarka Regionalna i Turystyka, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Aktualne problemy rozwoju turystyki w krajach Europy Środkowo-Wschodniejred. J. Telus i in., Zeszyt 5/2008. Tom I, Kielce 2008, s. 276.
  2. M. Bogusz, A. Kotala, Fundusze unijne szansą rozwoju gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce, [w:] Innowacje w rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008, s. 376.
  3. A.P. Wiatrak, Turystyka w strategii rozwoju gminy, [w:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Tom II, red. A. Czudec, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 191.
  4. H. Kiryluk, Rola i zadania samorządów terytorialnych w rozwoju gospodarki turystycznej, [w:] Ekonomiczno-organizacyjne warunki rozwoju turystyki i rekreacji, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2003, s. 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu