BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Relacja pomiędzy funkcją turystyczną a nakładami finansowymi na regionalny rozwój turystyki w powiecie międzyrzeckim
Relationship Between the Tourist Function and Eu Expenditure on Regional Development of Tourismin the Międzyrzecz District
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 735-745, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Rola funduszy europejskich w kształtowaniu potencjału turystycznego
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Turystyka, Rozwój turystyki
EU funds, Tourism, Tourism development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie poziomu rozwoju funkcji turystycznej gmin powiatu międzyrzeckiego oraz wskazanie znaczenia finansowania rozwoju turystyki ze środków budżetowych oraz pochodzących z Unii Europejskiej. Do oceny poziomu rozwoju funkcji turystycznej gmin powiatu międzyrzeckiego wykorzystano metody wskaźnikowe: wskaźnik Baretje'a i Deferta, wskaźnik frekwencji, wskaźnik Deferta, wskaźnik Charvata, wskaźnik rozwoju bazy noclegowej, wskaźnik gęstości bazy noclegowej, wskaźnik Schneidera oraz wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej. Dla uzyskania porównywalności wyników w zakresie analizowanych mierników charakteryzujących gminy dokonano ich uśrednienia poprzez normalizację, a następnie wyliczenie średniej ważonej mierników składających się na funkcję turystyczną każdej gminy z osobna. (fragment tekstu)

Giving priority to the tourist function in the broadly conceived socio-economic development is one of the most important tasks to be carried out by self-government authorities. Therefore, it is important to identify the relationship between the level of the tourist function performed in a particular commune and the financial outlays (including EU expenditure) allocated to the tourist development of the commune by the local authorities. The aim of the paper is to identify the level of the development of the tourist function of communes as exemplified by the communes of the Międzyrzecz district, as well as to point out the importance of EU funding for the development of tourism. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Konwersatorium wiedzy o mieście na temat: geografia społeczna, red. S. Liszewski, Łódź 1990.
  2. A. Siejkowska, Przemiany funkcji turystycznej na przykładzie uzdrowiska Szczawnica, Łódź 2003.
  3. J. Majewska, Funkcja turystyczna gminy miejskiej Miasteczko Śląskie w latach 1998- 2006, www.miasteczko-slaskie.pl, 15.01.2010.
  4. J. Warszyńska, Funkcja turystyczna Karpat Polskich, Folia Geographica,1985.
  5. M. Harasimiuka, A. Świecy, R. Krukowskiej, A. Tuckiego, Potencjały i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej w gminie Sosnowica, 2007.
  6. J. Skorwider, J. Załęska, Zalety i wady funkcjonowania systemu zarządzania jakością w administracji publicznej, [w:] Problemy współczesnej praktyki zarządzania, red. S. Lachiewicz, M. Matejun, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu