BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śniadek Joanna (AWF Poznań), Zajadacz Alina (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Wykorzystanie funduszy europejskich dla rozwoju potencjału turystycznego w powiecie leszczyńskim
The Application of Eu Funding For the Development of the Tourist Potential of the Leszno District
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 747-760, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Rola funduszy europejskich w kształtowaniu potencjału turystycznego
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Potencjał inwestycyjny, Państwa członkowskie
EU funds, Investment potential, Member states
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
W roku 2001 na szczycie Unii Europejskiej w Lizbonie państwa członkowskie przyjęły na kolejne dziesięć lat nowy cel strategiczny, zakładający dynamiczny i trwały rozwój gospodarki opartej na wiedzy, któremu towarzyszyć będzie ilościowa i jakościowa poprawa zatrudnienia oraz spójności społecznej. W kontekście tego celu szczególną uwagę zwrócono na turystykę jako dziedzinę istotnie sprzyjającą rozwojowi ekonomicznemu regionów dotkniętych restrukturyzacją przemysłu, rolnictwa czy wzrostem bezrobocia. Powiększenie UE o kolejne 12 krajów Europy Wschodniej jeszcze mocniej podkreśliło konieczność wsparcia sektora turystyki, zwłaszcza w zakresie zapewnienia jego zrównoważonego rozwoju, dostosowania go do zachodzących w Europie zmian demograficznych oraz wymagań i warunków współczesnego rynku. (fragment tekstu)

The paper presents the results of research on the application of EU funding for purposes related to the development of tourism in the Leszno district during Poland's membership in the EU. The analysis included the use of such funding: vis-à-vis the whole Wielkopolska province; by the office of the governor of the Leszno district; by the authorities of the particular communes; and by businesses rendering services to tourists. The study is based on statistical data and the results of questionnaire surveys conducted by the authors in December 2009 in 82 businesses representing the tourist sector, as well as in the office of the district governor and in communal offices. The research showed that only a small portion of EU funding is used for tourist purposes - both by businesses and local authorities. The main obstacles to obtaining such funding include: lack of own funds, complicated application procedures, and the long time needed to obtain a refund of expenses. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu