BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tłuczak Agnieszka (Uniwersytet Opolski), Szewczyk Mirosława (Politechnika Opolska)
Tytuł
Ocena wykorzystania środków unijnych na realizację działań związanych z rozwojem agroturystyki oraz turystyki wiejskiej w województwie opolskim
Assessment of the Use of Eu Funds for Implementation of Activities Related to the Development of Agritourism and Rural Tourism in the Opole Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 53, s. 761-769, tab.
Tytuł własny numeru
Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Rola funduszy europejskich w kształtowaniu potencjału turystycznego
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Agroturystyka
EU funds, Agrotourism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
Produkcja rolna staje się w ostatnich latach coraz mniej opłacalnym źródłem dochodu dla ludności zamieszkującej obszary wiejskie. Mieszkańcy wsi stają przed koniecznością poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Dochody te mogą pozyskać, podejmując działalność gospodarczą niezwiązaną bezpośrednio z produkcją rolną. Jedną z takich działalności jest prowadzenie przez rolników gospodarstw agroturystycznych oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z rozwojem turystyki wiejskiej. Agroturystyka i turystyka wiejska to formy turystyki ściśle związane z obszarami wiejskimi, ich walorami przyrodniczymi, produkcyjnymi oraz usługowymi funkcjami wsi. Zarówno agroturystyka, jak i turystyka wiejska wiążą się ze zorganizowanym przez rodzinę rolnika pobytem w gospodarstwie rolnym. Obie te formy turystyki cieszą się dużą popularnością wśród aktywnej ludności zamieszkującej miasta. Rolnicy, wykorzystując potencjał wsi oraz swych gospodarstw, mogą w łatwy sposób przystosować odpowiednią infrastrukturę na przyjęcie turystów. Główną barierą jednak są ograniczone środki finansowe, jakimi dysponują rolnicy, a które mogliby przeznaczyć na rozbudowę i przebudowę swych gospodarstw oraz organizację przedsięwzięć turystycznych. (fragment tekstu)

After joining the European Union in May 2004 Poland gained the access to European Structural Funds. The evolving situation in agriculture inclines agricultural producers to set up additional business activities, not necessarily related to agriculture. Farmers can apply for financial support for the development of non-agricultural activities in PROW and SPO ROL. The aim of the article is to present the state of using financial assistance offered by the European Union and which can be used for projects related to tourism development in rural areas. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu