BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiński Rafał (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Znaczenie obciążeń fiskalnych pracy w rozwoju mikroprzedsiębiorstw w Polsce
Meaning of Fiscal Burden of Work in Development of Microenterprises in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 345-353, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Obciążenia podatkowe, Świadczenia pieniężne
Micro-enterprise, Tax burdens, Cash benefits
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obciążenia fiskalne pracy, czyli podatkowe i parapodatkowe świadczenia pieniężne na rzecz budżetu państwa związane z wykonywaną pracą, są nieodłącznie związane z funkcjonowaniem każdego przedsiębiorstwa. Szczególne znaczenie tych obciążeń dotyczy mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W ramach tej grupy podmiotów gospodarczych wyodrębnić można dwie formy obciążeń fiskalnych pracy: z jednej strony środki pieniężne odprowadzane przez właściciela firmy w ramach "samozatrudnienia", a z drugiej strony środki pieniężne odprowadzane przez przedsiębiorcę za pracowników w ramach umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. Zobowiązania podatkowe i parapodatkowe, wynikające z uzyskiwanych dochodów z pracy mają znaczący wpływ na powstawanie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, i często stanowią barierę w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Celem opracowania będzie ukazanie struktury, wielkości i zmian obciążeń fiskalnych pracy w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw działających w Polsce, a także ukazanie uwarunkowań fiskalnych prowadzonej działalności gospodarczej.(fragment tekstu)

Microenterprises present the most of business entity of national economy. The one of their barrier of development are fiscal burden of work connected with contributions of the social insurances, healthy insurances, appropriated funds and personal income tax. Except height of fiscal burden one should point out to negative consequences of fiscal conditionality of enterprises in Poland, also instability of tax regulations and a long time of fiscal settlement. The polish fiscal system from the point of its intricate structure and flux is forcing of microenterprises for constant seeking optimization tax.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Rosiński, Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
  2. S. Owsiak, Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu