BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Saniuk Anna (Uniwersytet Zielonogórski), Saniuk Sebastian (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu zasobami mikro i małych przedsiębiorstw
Theory of Constraints Applied to Resources Management in Micro and Small - Sized Enterprices
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 355-363, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprise Resource Planning (ERP), Micro-enterprise, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prezentowane w artykule rozwiązanie stanowi przykład ilustrujący możliwość wykorzystania teorii ograniczeń w systemie podejmowania decyzji o realizacji planowanych zleceń produkcyjnych. Teoria ograniczeń polega na specyficznym podejściu do problemów występujących w zarządzaniu operacyjnym. Szczególny nacisk kładzie na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami systemu produkcyjnego, zwanymi wąskimi gardłami (ang. bottlenecks). W pracy szczególną uwagę zwrócono na znaczenie ekonomicznych aspektów szeregowania zadań produkcyjnych w zarządzaniu przepływem produkcji, przy uwzględnieniu zasobu krytycznego w systemie.(fragment tekstu)

In this paper a problem of production orders planning under assumed limits of enterprise is presented. This concept is connected with Theory of constraints (TOC). The basic idea lies behind the TOC principles is the need to manage the organisation constraints. This means concentrating on controlling the bottleneck resources. This paper provides a planning method of production orders sequence in the system where workflows have to pass through bottleneck. The model specification of system and planning procedure, as well as illustrative example is presented. This solution is recommended to micro and small production enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Saniuk, A. Saniuk, Theory of constraints in production planning, w: Production engineering: computer science driven production engineering, red. J. Jakubowski, B. Franczyk, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, s. 111-119.
  2. E.M. Goldratt, Theory of constraints, North River Press, Great Barrington 1990; L. Scheinkopf, Theory of Constraints, Re Vele J.B. (red.), Manufacturing Handbook of Best Practices, St. Lucie Press, New York 2002.
  3. E. M. Goldratt, Cel, Werbel, Warszawa 2000.
  4. S. Saniuk, A. Saniuk, Production orders planning in a network of small and medium-sized enterprises, w: Contemporary problems in managing production and services supporting manufacturing processes, J. Lewandowski, I. Jałmużna (red.), Wydaw. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009 (Monograph), s. 31-38.
  5. S. Saniuk, Planowanie przepływu produkcji w warunkach ograniczeń logistycznych, w: Systemy wspomagania podejmowania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, s. 129-162.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu