BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańczyk Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ właściciela na kulturę firmy. Przypadek firmy polskiej i szwedzkiej "
Owner's Influence on Organizational Culture. The Polish and the Swedish Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 365-373
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Kultura biznesu
Culture of business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego opracowania jest analiza wpływu właścicieli (jednocześnie zarządzających) na kształt kultury firmy. Zostaną tutaj opisane dwa przypadki -polskiej firmy jubilerskiej W. Kruk SA oraz szwedzkiej IKEA. Dobór firm jest celowy. Obydwie firmy przeszły drogę rozwoju od mikrofirmy do prężnie działającego przedsiębiorstwa. Obydwie są w fazie dojrzałości i mają ugruntowaną tradycję. Można jeszcze zadać sobie pytanie, dlaczego wybór padł na firmę polską i szwedzką? Kultury tych firm rozwijały się na gruncie dwóch skrajnych kultur narodowych, które odróżnia stosunek do władzy, nastawienie do niepewności, oraz poziom przejawiania cech męskich w biznesie. Kultura narodowa może mieć tutaj duże znaczenie w procesie analizowania i wnioskowania. Wybraną metodą analizy jest case study.(fragment tekstu)

Explicite taken statement says that organizational culture and company's strategic behaviour is related to the values of top management. The purpose of this paper is to present the owner's influence over specified organization's culture in the polish company - W. Kruk and in the swedish one - IKEA. The article shows how owners (and at the same time top management) can create and change corporate culture with success.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Kruk, Przywilej bycia artystą, "Essence" 2009, luty.
  2. S. Stańczyk, Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 23-25.
  3. J. Łucewicz, Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu kadrami, w: Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 43-47.
  4. S. Stańczyk, Kulturowe uwarunkowania wyborów strategicznych - kontekst międzynarodowy, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 10, s. 22-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu