BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Maciej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce
Barriers to the Development of Academic Entrepreneurship in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 375-383
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość akademicka, Przedsiębiorczość, Szkolnictwo wyższe
Academic entrepreneurship, Entrepreneurship, Higher education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorczość akademicka (PA) to aktywność w sferze edukacji biznesu oraz praktycznego wspierania tworzenia nowych firm powstałych na bazie know-how osób związanych z badaniami naukowymi. To najprościej mówiąc różne formy podejmowania działalności gospodarczej przez przedstawicieli środowiska akademickiego - studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników naukowych - oraz jego najbliższego otoczenia. Działania tego typu z reguły koncentrują się w obszarze nowych technologii. Najbardziej powszechnymi formami są tzw. firmy "odpryskowe" - spin off, których nazwa pochodzi z języka angielskiego, a w tłumaczeniu na polski oznacza "efekt uboczny". W tym przypadku efektem ubocznym prowadzenia badań naukowych przez uczelnie może być jej dodatkowe komercyjne wykorzystanie i czerpanie z tego zysków. Drugą formą jest działalność typu spin-out. Oznacza nowe przedsiębiorstwo, które założył pracownik (np. laboratorium badawczego) szkoły wyższej - wykorzystując w tym celu m.in. ich zaplecze techniczne. Firmy tego typu pozostają kapitałowo lub operacyjnie związane z uczelnią.(fragment tekstu)

The aim of this article is to present barriers to the development of academic entrepreneurship, barriers limiting willingness to undertake economic initiatives by the students and research workers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Stawasz [et al.], Przedsiębiorczość akademicka - raport z badania, PARP, Warszawa 2009.
  2. P. Tamowicz, Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa 2006.
  3. R. Czeladko, Do wykorzystania są talenty wybitnych informatyków, "Rzeczpospolita" z 27.11.2009 r.
  4. A. Niewińska, Nauka, społeczeństwo i biznes muszą współdziałać, "Rzeczpospolita" z 27.11.2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu