BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Voss Grażyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Sprawozdawczość finansowa podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów
Financial Reporting for Small Companies Using Incomes and Outgoing Expenses' Books
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 385-391, tab.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Księga przychodów i rozchodów
Financial reporting, Revenue and expense ledger
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wiele podmiotów zaliczanych do małych i średnich nie podejmuje próby sporządzania sprawozdania finansowego, co spowodowane jest brakiem wiary w sukces, jak również brakiem literatury na ten temat. Na skutek tak skonstruowanych zasad dotyczących aplikacji dla funduszy unijnych wiele podmiotów nie ubiega się o dofinansowanie. Należy jednak pamiętać, iż problem sprawozdawczości to tylko jeden z elementów wymagających przez małe podmioty większych nakładów pracy związanych z ewidencją.(fragment tekstu)

Many small enterprises leads simplified record, which facilitates accounting for taxes. Simplifying had these to facilitate functioning many subjects, however tax requirements this is not only placed before tax-payers. Therefore financial report becomes for many more and more frequent element in led activity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu