BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Bogusław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wykorzystanie podatków i opłat ekologicznych jako instrumentu polityki ekologicznej na przykładzie Danii i Polski
Die Nutzung das Steuerinstrumenten und Ökologischenzahlungen zum Realisierung des Ökologische Politik auf dem Polnischen und Dänischen bei Spiel
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 393-401, tab.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Podatki, Podatki ekologiczne, Podatki i opłaty, Polityka ekologiczna
Taxes, Green taxes, Taxes and fees, Ecological politics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podatki i opłaty związane z ochroną i zużywaniem środowiska naturalnego w Danii możemy podzielić na: energetyczne związane z używaniem pojazdów, obejmujące produkty szkodliwe dla środowiska, od ograniczonych zasobów i pozostałe. Wśród podatków i opłat energetycznych stosowanych w Danii wymienić możemy podatki: węglowy, od ropy naftowej, gazu ziemnego, energii elektrycznej, benzyny bezołowiowej, czy też oleju napędowego. Celem podatków energetycznych jest zachęcanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych do oszczędnego zużywania energii. Podstawowe stawki podatku ustalane są w zależności od zawartości energetycznej paliwa. Przykładowo, stawka podatku od węgla, ropy naftowej lub energii elektrycznej wynosiła w 2009 r. ok. 51 koron duńskich za GJ. Natomiast dla podatków od benzyn oraz oleju napędowego stawki ustalane są m.in. przy uwzględnieniu istniejących potrzeb w zakresie mobilności mieszkańców oraz poziomu konkurencyjności duńskich przedsiębiorstw. Podatki energetyczne są płacone przez dostawców energii. W duńskich przepisach dotyczących podatków energetycznych znajduje się wiele ulg i zwolnień. Przykładowo w podatku od energii elektrycznej stosuje się obniżoną stawkę dla energii używanej do ogrzewania domów i mieszkań, w których roczne zużycie prądu przekracza 4000 kWh.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ege C., CO2 from cars - the situation in Denmark, Ecocouncil 2008, nr 2, s. 11.
  2. J.J. Schou, Experiences with taxes/levies on fertilisers and pesticides in European countries, National Environmental Research Institute, Kopenhaga 2003.
  3. S. Dyck-Madsen, Instruments for sustainable development, The Danish Ecological Council, Kopenhaga 2002.
  4. H. Larsen, Energy taxes - the Danish model (w:) Environmental taxes: recent developments in China and OECD countries, OECD, Paryż 1999, s. 274-280.
  5. P. Malaska, Environment-based energy taxation in the nordic countries: comparisons by energy source and a review of the Finnish discussion, Finnish Ministry of Environmen, Helsinki 1997.
  6. P. Małecki, Podatki i opłaty ekologiczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
  7. W. Stodulski, Ekologiczna reforma fiskalna. Uwarunkowania i możliwości wdrożenia w Polsce, Wydawnictwo Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2004.
  8. M. Giergiczny, J. Śleszyński, Ekologiczna reforma podatkowa w krajach Unii Europejskiej. W: Ekologiczna reforma podatkowa. Red. J. Śleszyński, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004, s. 69-70.
  9. H. Hansen, J. Holger, Green Tax Reform in Denmark w pracy zb. pod red. K. Schlegelmilcha, Green budget reform in Europe: countries at the forefront. Wyd. Springer, Berlin 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu