BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiołek Krzysztof (Politechnika Świętokrzyska)
Tytuł
Perspektywy rozwoju lokalnych rynków nieruchomości w aspekcie zmienności cen gruntów rolnych
Prospects for the Local Real Estate Markets in Terms of Price Volatility of Agricultural Land
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 265-275, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Grunty rolne, Ceny nieruchomości
Real estate market, Arable land, Real estate prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Systematyczny wzrost cen nieruchomości rolnych od początku przemian ustrojowych w Polsce jest faktem. Po zbyt gwałtownej próbie reformy gospodarczej kraju w latach 90. rolnictwo należało do najmniej efektywnych gałęzi gospodarki naszego kraju. Po dość głębokiej recesji widać rozwój tej gałęzi systemu ekonomicznego, zwłaszcza od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. W związku z tym w tekście zostaje podjęta próba odpowiedzi na trzy istotne pytania postawione z perspektywy dwóch punktów widzenia: rolnika oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Czy wzrost cen nieruchomości rolnych jest rzeczywiście symptomem wzrostu siły polskiego rolnictwa? Jakie czynniki mogą o tym świadczyć? Jakie okoliczności mogą determinować przyrost wartości oraz zainteresowanie nieruchomościami rolnymi w wymiarze lokalnym? (abstrakt oryginalny)

The systematic increase in the price of agricultural land since the beginning of the transformation in Poland is a fact of life. Although, in the 90's, with too violent attempt to reform the country's economic, agriculture and people associated with agriculture became a burden for the economy of our country. After a fairly deep recession you will see growth of this branch of economic system, especially since the Polish entry into the European Union. Therefore, with this publication, I will try to answer three essential questions posed from perspective of two points of view: the farmer and the real estate agent. Whether the increase in agricultural land price is actually a symptom of an increase in strength of Polish agriculture? What are the factors that can provide? What circumstances can determine value increase and gain interest in agricultural property at the local level? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Standard V.4. Wycena nieruchomości rolnych, Warszawa, 1.03.2008.
  2. Uchwala Nr XXXV/270/06 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Słomniki.
  3. Uchwała Nr XL/45/2006 Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki nr 17 w granicach administracyjnych miejscowości Januszowice.
  4. Uchwala Nr XLII/427/09 Rady Gminy Liszki z dnia 14 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki dla wsi Mników.
  5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003, nr 64, poz. 592).
  7. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2008, nr 237, poz. 1657).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu