BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępniak Cezary (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wybrane kierunki zastosowań systemów informacji przestrzennej w społeczeństwie informacyjnym
Chosen Directions of Spatial Information System Application in the Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 223-230, rys.,tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Informacja przestrzenna, Społeczeństwo informacyjne
Spatial information, Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mapy pojawiły się kilka tysięcy lat temu. Przez pewien okres stanowiły ściśle chronioną tajemnicę państwową, a posiadanie dobrych map mogło przesądzić o potędze państwa. Współcześnie dostęp do map stał się bardziej powszechny. Równocześnie wzrósł zakres i powszechność ich wykorzystania. Stają się one coraz bardziej użyteczne, a ponadto pojawiła się ich nowa forma w postaci geograficznych systemów informatycznych (GIS od ang. Geographic Information System). Narzędzia GIS są często integrowane z różnymi urządzeniami i systemami stosowanymi przez współczesne społeczeństwa. Dotyczy to m.in. rozległych sieci komputerowych, urządzeń mobilnych czy systemów lokalizacyjnych. (fragment tekstu)

The paper shows current status of development level of spatial information system technology and chosen directions of applying it in human activity. There is presented short model of spatial information system technology functioning on the basis of the presentation of types of enterprises involved in GIS's business sector. Additionally the paper presents short review of different kinds of human activity and specifies possible application of mentioned technology. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. L. Litwin, G. Myrda, Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, wyd. Helion, Gliwice 2005.
  2. C. Stępniak, Przyczynek do deskrypcji organizacji wirtualnych. Podejście kartograficzne, [w:] Informatyka Ekonomiczna nr 5, Prace Naukowe nr 953 pod red. A. Nowickiego. Wyd. AE Wrocław 2002.
  3. http://www.geostrada.com/index.php? option=com_content&view=article&id=343: 2009-review-of-publicly-traded-geospatial- stocks&catid=1:wiadomopci-ze-pwiatagis& Itemid=2
  4. J. Narkiewicz, GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.
  5. http://www.asgeupos.pl
  6. D. Jelonek, Strategiczna harmonizacja monitorowania otoczenia i technologii informacyjnej w przedsiębiorstwie. Studium metodologiczno- empiryczne, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
  7. C. Stępniak, Heurystyczne definiowanie przestrzeni przedsiębiorstw, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Prace Naukowe nr 986 pod red. E. Niedzielskiej, H. Dudycz i M. Dyczkowskiego, Wyd. AE, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu