BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Syrocka Agnieszka Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Współpraca sfery nauki i biznesu źródłem innowacji przedsiębiorstw
Cooperation of Science and Business as a Source of Innovation for Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 349-358, tabl., schemat
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Współpraca, Nauka, Innowacyjność
Enterprises, Cooperation, Science, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel opracowania ma charakter poznawczy. Dotyczy identyfikacji podstawowych źródeł odnoszących się do działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy sfery nauki i biznesu. W artykule przedstawiono obecny stan świadomości przedsiębiorstw i naukowców na temat innowacji oraz możliwości finansowania transferu wiedzy w tym zakresie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2007-2013. W niniejszym opracowaniu wykorzystano wyniki badania stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, źródła literaturowe oraz dokumenty programowe w zakresie funkcjonowania Programu operacyjnego Kapitał ludzki(fragment tekstu)

The purpose of this paper has a cognitive character. The subject of this study is the identification of primary sources related to innovation activities in enterprises, with particular emphasis on the cooperation of science and business . The article presents the current state of awareness of enterprises and researchers about innovation and financing possibilities of knowledge transfer in this field in the European Social Fund. In this study, the results of the survey concerning the condition of the small and medium enterprises sector in Poland in 2006-2007, the literature sources and program documents for the ESF operations were used.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość - praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992
  2. J. Brdulak, Zarządzanie innowacjami, w: Zarządzanie w przedsiębiorstwie, red. J.S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak, Difin, Warszawa 2008
  3. W. Janasz, Innowacyjność i przedsiębiorczość w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa jako systemu społecznego, w: Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2009
  4. K. Kozioł, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007
  5. J. Baruk, Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa (aspekty ekonomiczno-organizacyjne), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1992
  6. P. Drucker, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 2004
  7. J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006
  8. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, red. A. Żołnierski, P. Zadury-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008
  9. R. Kasprzak, Fundusze unijne. Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu