BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Jakub (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Społeczności internetowe - wyzwanie czy szansa?
Online Communities - A Challenge Or Oportunity?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 243-251, rys.,bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Internet
Information society, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dzięki ogólnoświatowemu zasięgowi i niskim kosztom wejścia dla zainteresowanych podmiotów Internet stał się doskonałym narzędziem dystrybucji dóbr możliwych do zapisania w postaci ciągu danych. Wśród dóbr tych wyróżnić można przejawy twórczości intelektualnej (w tym artystycznej), a także produkty i usługi niemające fizycznej postaci: bilety, rezerwacje, usługi świadczone na odległość. Internet stał się narzędziem pośrednictwa między różnymi uczestnikami rynków i dzięki niemu zmieniły się metody budowania relacji między organizacjami (B2B), organizacjami i ich klientami (B2C) oraz pomiędzy konsumentami (C2C). Dostępność, zasięg, pojemność i inne cechy Internetu nie pozostają bez wpływu na organizacje, ich zachowania oraz relacje z klientami. W ostatnich latach XX wieku i na początku XXI wieku fenomenem stały się społeczności internetowe, z których korzyści mogą czerpać zarówno przedsiębiorstwa, jak i ich klienci, co nie pozostaje bez wpływu na wzajemne relacje i możliwości działania obu stron. (fragment tekstu)

This article aims to show that online communities can be both an opportunity and a threat to businesses. The article focuses on three Internet forums, two belonging to the banks (ING and mBank) and one built by the bank's customers. One of the conclusions is that in building a community the number of customers does not master, because more important is a sense of connection with brand and/or the community. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 2. Dąbrowski J., Społeczność internetowa jako organizacja oparta na wiedzy, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w druku.
 3. http://finanse.wp.pl/kat,7060,title,mBank-liczy-ze-2010-r-przyniesie-zdecydowanawieksza- sprzedaz-wywiad,wid,11744629,wiadomosc.html z dnia 2009-12-29.
 4. http://media.ing.pl/pr/123905/ing-udostepnia-nowy-kanal-komunikacji-dlaklientow? changeLocale=PL z dnia 2009-12-29.
 5. http://media.ingbank.pl/pr/158281/do-ing-banku-slaskiego-z-oszczednosciami-alei- po-kredyty-wyniki-po-czterech-kwartalach-2009 z dnia 2010-02-23.
 6. http://mstop.pl/mbank-multibank-problem z dnia 2010-01-31.
 7. http://mstop.pl/w-mediach/ z dnia 2009-12-29.
 8. http://nabiciwmbank.pl/index.php?action=stats
 9. http://serwery.computerworld.pl/news/3325/mBank.pierwsze.urodziny.html z dnia 2009-12-28.
 10. http://www.mbank.pl z dnia 2009-12-29.
 11. http://www.mbank.pl/blog z dnia 2009-12-29.
 12. http://www.mbank.pl/forum z dnia 2009-12-29.
 13. Kacprzak-Choińska A., Społeczności wirtualne a komunikacja marketingowa przedsiębiorstw, [w:] G. Rosa, A. Smalec, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009.
 14. Laudon K.C., Traver C.G., E-Commerce 2010, Pearson Education, Upper Sadle River, N.J., 2010.
 15. Podgórski M., Wirtualne społeczności i ich mieszkańcy. Próba e-tnografii, [w:] J. Kurczewski, E-seje z socjologii Internetu, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006.
 16. Rheingold H., The virtual community, http://www.well.com/~hlr/vcbook z dnia 2010-01-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu