BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapralska Łucja (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wymiana - dar w cyberprzestrzeni jako zjawiska funkcjonalne wobec społeczeństwa informacyjnego
The Exchange - Gift on the Internet As Meaningful Factors for Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 253-261, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne
Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie "społeczeństwo informacyjne" znane jest od lat 60. XX wieku, ale dopiero od lat 90. dzięki technologiom informatycznym jego idea znalazła możliwość rozwoju. Brak jednej satysfakcjonującej definicji tej nowej formacji. J.S. Nowak w artykule Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje podaje 22 określenia odnoszące się do różnorodnych aspektów tego tworu - technologicznych, ekonomicznych, społecznych1. Na potrzeby niniejszego artykułu przytoczono definicję K. Krzysztofka i M.S. Szczepańskiego, którzy definiują społeczeństwo informacyjne jako: "społeczeństwo, w którym informacja jest intensywnie wykorzystywana w życiu ekonomicznym, społecznym, kulturalnym i politycznym; to społeczeństwo, które posiada bogate środki komunikacji i przetwarzania informacji, będące podstawą tworzenia większości dochodu narodowego oraz zapewniające źródło utrzymania większości ludzi". Podkreśla ona wagę tak informacji jako podstawowego zasobu społeczeństwa informacyjnego, jak i środków komunikowania, bez których nie mogłaby ona odgrywać w nim swej przewodniej roli. (fragment tekstu)

The main issue of the paper is the role of exchange of information, knowledge and other resorces of the Internet. Author examines several types of the exchange of gifts in cyberspace and underlines a common its similarity to a traditional behavior known from off line social life of contemporary societes as well as primitives tribes from the past. This activity is described as gift culture or/and gift economy and is displayed on the backcground of the theory of gift existing in anthropology and sociology. The article discusses the growing role of the exchange of the digital goods in many aspects of the information society. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benedict R., Wzory kultury, PWN, Warszawa 1966.
 2. Benkler Y., Bogactwo sieci. Jak społeczna produkcja zmienia rynek i wolność, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 3. Blau, Wymiana jako podstawowa siła życia społecznego, [w:] M.Kempy, J. Szmatka (red.), Współczesne teorie wymiany, PWN, Warszawa 1992.
 4. Castells M., Galaktyka Internetu, wyd. REBIS, Warszawa 2003.
 5. Durkheim E., O podziale pracy społecznej, PWN, Warszawa 1999.
 6. Grabowska M., Wartość dodana Internetu na przykładzie internetowych grup wsparcia, [w:] J. Kurczewski (red.), Wielka Sieć, wyd. Trio. Warszawa, 2006.
 7. Hofmokl J., Internet jako nowe wspólne dobro. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 8. Keen A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 9. Kapralska Ł., Internet i kultura daru, [w:] L.H. Haber, S. Jędrzejowski (red.), Co łączy, co dzieli Polaków czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu, Wyd. KUL, Lublin 2008.
 10. Krupkova J., Z problemów klasyfikacji darów w czeskiej kulturze ludowej, [w:] Zeszyty Naukowe UJ, Prace Etnograficzne, z. 25, Kraków 1988.
 11. Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wyd. UŚ, Katowice 2002.
 12. Malinowski B., Szkice z teorii kultury, PWN, Warszawa 1958.
 13. Malinowski B., Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, PWN Warszawa 1981.
 14. Mauss M., Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych, [w:] Socjologia i antropologia, PWN, Warszawa 1973.
 15. Staszczak Z. (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, PWN, Warszawa 1987.
 16. Thomas W. I., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 17. Tapscott D., Williams D.A., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Wyd. Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2008.
 18. Zambrzycka-Kunachowicz A., O możliwościach analizy wymiany darów, [w:] Zeszyty Naukowe UJ, Prace Etnograficze, 18. Kraków 1983.
 19. Weber M.J., Naruszanie prywatności. Wielki Brat i korporacyjni hackerzy, Wyd. Mikom, Warszawa 1984.
 20. Zawojski P., Cyberkulturowa rewitalizacja ekonomii daru, [w:] Opcje, 2006/ nr 3.
 21. Dictionary of Anthropology, http://www.anthrobase.com/Dic/eng/index.html
 22. Barbrook R.: The Hi-Tech Gift Economy. http://www.cybersociology.com/ files/5_barbrook.html
 23. Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne. Geneza i definicje. www.silesia.org.pl/ .../Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_ definicje.pdf
 24. Raymond E. S.: The Hacker Milieu as Gift Culture, http://futurepositive.synearth.net/stories/storyReader%24223
 25. Rheingold H., The Internet and the Future of Money, http://www.transaction.net/ press/tomorrow.html
 26. http://pl.wikibooks.org/wiki/Wikibooks
 27. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia_dar%C3%B3
 28. http://fakty.interia.pl/salon24/lipszyc/news/tlumacze-przypinaja-oporniki,916985
 29. http://kutek.jogger.pl/2007/08/13/aresztowano-autora-tlumaczenia-harry-egopottera
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu