BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelakowski Andrzej S. (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Region morza bałtyckiego Strategie rozwoju
The Baltic Sea Region - Strategies of its Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 19-36, tab., rys., bibliogr. 14 poz,
Tytuł własny numeru
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Słowa kluczowe
Rozwój, Współpraca państw regionu bałtyckiego
Development, Cooperation of the Baltic Sea region countries
Uwagi
summ.
Abstrakt
Region Morza Bałtyckiego (RMB) rozpatrywany wieloaspektowo, czyli zarówno pod względem gospodarczym jak i politycznym, geografi czno-przestrzennym oraz etniczno-kulturalnym, należy do grupy regionów o znacznym stopniu heterogeniczności. Zwyczajowo przyjmuje się, że tworzy go dziewięć krajów tak zwanych nadbałtyckich, które mają granice morskie oraz obszary morskie na Bałtyku. Różnią się one znacznie od siebie pod wieloma względami, nie tylko poziomem rozwoju ekonomicznego i struktury potencjału wytwórczego określającego dynamikę wzrostu PKB i dobrobytu społecznego, ale również innowacyjnością i konkurencyjnością oraz indywidualną zdolnością do rozwoju nowych form aktywności gospodarczej, czyli kreowania biznesu przez tworzenie przyjaznego klimatu prawno-ekonomicznego i instytucjonalnego dla potencjalnych inwestorów i już działających fi rm.(fragment tekstu)

The Baltic Sea Region (BSR) which is peripheral and very heterogeneous in its nature, belongs to the group of the most prosperous regions all-over the world. Recently, however, due to its deep global economic connections, it has been badly hit by world's recession and slowdown. Not only particular BSR countries and their supporting institutions but EU too, have been looking for better and more efficient ideas, actions, solutions, projects and programmes to stimulate the region's integration, enhance its macroeconomic climate, strengthen business attractiveness and competitiveness and in the end make it much more prosperous. The author has thoroughly analysed all nowadays existing EU programmes and instruments reinforcing integration and cooperation among the BSR countries as well as supporting their numerous partnership relations to the neighbouring countries. The current economic development of those countries has been evaluated as well. In that context, the author has focused on a newly elaborated and accepted by the EC strategy for the BSR, viewing its main strategic goals and pillars. The strategy is seen as a vital political EU initiative and strong economic measure able to stimulate the BSR evolution in the next decade of 21st century. In the end of this paper, the author has briefly presented some general remarks concerning macroeconomic policy of BSR countries in the time of worldwide slowdown as well as their mid-term strategies aiming at overcoming the existing weaknesses in creating strong and effective BSR market as an integral part of EU common market.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baltic Sea Region, Programme 2007-2013, Programme under European Territorial Cooperation Objective and European Neighbourhood and Partnership Initiative, Final approved version as of 21 December 2007. CCI No. 2007 CB 163 PO 020. Baltic Sea Region, Th e role of civil society organisations and social partners in improving regional cooperation and identifying a regional strategy, Resolution and Report of European Economic Area Consultative Committee Ref. DI 35/2009, Brussels 2009
 2. Braun G., Th e Baltic Sea Region in the Global Economy - development challenges of nonmetropolitan regions, HIE-RO Institute, University Rostock, Presentation: Tampere 22.04.2009
 3. Doing Business 2010. Report of the World Bank Group, Washington 2009.
 4. European Union Strategy for the Baltic Sea Region, European Commission, DG Regional Policy, Brussels 2009.
 5. Europe's Strategy for the Baltic Sea Region, Baltic Strategy Working Group, Baltic- Europe + Intergroup - European Parliament 2009.
 6. Grzelakowski A.S., Rozwój handlu i transportu w regionie Morza Bałtyckiego, raport, "Namiary na Morze i Handel" 2008, nr 16/768.
 7. Grzelakowski A.S., Wpływ kryzysu na rozwój rynku TSL - formy i przejawy jego oddziaływania oraz obecne i potencjalne skutki dla tego sektora, "Biuletyn Polskiej Izby Spedycji i Logistyki" 2009, nr 4.
 8. http://www.swedbank.analysies.sw, 10.09.2009.
 9. List of European Territorial Co-operation (ETC) and ENPI programmes in the Baltic Sea Region, Baltic issues, Th e Baltic Region Programme 2007-2013, Brussels 2008.
 10. Russia sharp slowdown and protracted recovery, Swedbank Baltic Sea Analysis 2009, no. 21.
 11. State of Region Report 2008, Sustaining Growth At the Top of Europe, NIB, NCM, BDF, Copenhagen/Helsinki 2009
 12. Tere J., Baltic economies may suff er deeper contractions than previously estimated, Nordea Bank, Tallin 2009.
 13. The Global Competitiveness Index Analyzer 2009-2010, http://www.weforum.org, 9.09.2009.
 14. Wolfe C., EU Strategy for the Baltic Sea Region. Roundtable: How to make the Baltic Sea Region an Accessible and Attractive Place, DG, Regional Policy, Presentation, BSSSC Annual Conference, Kaunas, 17-19 September 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu