BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotwas Włodzimierz (GISPRO Sp. z o.o.)
Tytuł
GIS - istota i znaczenie gospodarcze
Gis - Its Importance and Economic Meaning
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 263-269, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Dopłaty dla rolnictwa
Payments for agricultural
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
GISPRO Sp. z o.o.
Abstrakt
Podpisanie umowy przedakcesyjnej, a następnie pełnoprawne wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w sposób zasadniczy zmieniło sytuację w zakresie dostępności środków finansowych na unowocześnianie infrastruktury, modernizację gospodarki, rozwój nauki i technik zarządzania. Od 1990 roku środki UE w postaci funduszy strukturalnych, których zadaniem jest usuwanie różnic w rozwoju społecznym i gospodarczym krajów członkowskich, zaczęły być dostępne na naszym rynku finansowym. Realizowane za ich pomocą duże inwestycje infrastrukturalne (inwentaryzacja, projektowanie, obsługa realizacji), dopłaty w sektorze rolnym (inwentaryzacja, kontrole), wprowadzanie na szeroką skalę nowych technik zarządzania, innowacyjne projekty naukowe, przyczyniły się do rozwoju rynku usług geoinformatycznych, który stał się bardzo atrakcyjny biznesowo. (fragment tekstu)

Recently, the realization of large geoinformatics and infrastructural projects in our country, due to UE funds, has caused a fast GIS technology development in Poland. GIS a technology provides coverage, acquisition, gathering and analysis of digital spatial data. It is used in many fields of economy, social life, science and also for everyone of us. The most important functions of GIS are monitoring, modeling environment and socioeconomic purposes, carrying out maps, cartographic measurements, education and supporting of taking decisions. Generally speaking, GIS is used for actual spatial data analysis. The increase of popularity and possibilities of GIS applications has caused a market development in many segments like production and implementation of specialist software, production of computers and electronic devices, acquisition and data processing. The GIS systems market, including software, implementation, trainings and the demand for electronic devices and spatial data acquisition techniques has been increasing geometrically for last years and it is estimated about 25 billions. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecka E., Systemy informacji geograficznej,Wydawnictwo PJWSTK, 2006.
 2. Gaździcki J., Leksykon geomatyczny - Lexicon Geomatics, Pol. Tow. Informacji Przestrzennej, wersja elektroniczna www.ptip.org.pl, 2010.
 3. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., GIS. Obszary zastosowań, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Kasprzak T., Biznes i technologie informacyjne - perspektywa integracji strategicznej, Nowy Dziennik, Warszawa 2003.
 5. Kotwas W., Fundusze Unii Europejskiej, jako czynnik rozwoju firm segmentu MSP w branży geodezyjnej w Polsce, praca dyplomowa, UP we Wrocławiu, 2009.
 6. Kwietniewski M., GIS w wodociągach i kanalizacji, Wyd. Naukowe PWN, 2008.
 7. Longley P.A., Goodchild M.J., Rhind D.W., GIS. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Scholten H.J., Stillwell J.C.H., Geografical Information Systems for Urban and Regional Plannig, Kluver, Dortecht, 1990.
 9. Myrda G., GIS, czyli mapa w komputerze, Wyd. HELION, Gliwice 1997.
 10. Tomlinson R., Calkins H., Marble D., CGIS-Canadian Geographic Information System: computer handling of geographical data. The UNESCO Press, 1976.
 11. Tomilson R., Rozważania o GIS, ESRI Polska, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu