BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukaszuk Leonard (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Regionalizm bałtycki w szerszej perspektywie otoczenia międzynarodowego
The Baltic Sea Regionalism and its Broad International Milieu
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 37-45, bibliogr. 9 poz,
Tytuł własny numeru
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Słowa kluczowe
Obszary problemowe, Współpraca państw regionu bałtyckiego, Regionalizm, Flota morska, Gospodarka morska, Polityka morska, Żegluga morska
Problem areas, Cooperation of the Baltic Sea region countries, Regionalism, Marine fleet, Maritime economy, Maritime policy, Sea navigation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Animatorzy i organizatorzy jubileuszowego XXV Sejmiku Morskiego trafnie określili jego cele, rozpoczynając obrady od dyskusji "nad koncepcją Europy Bałtyckiej w globalnym otoczeniu". Postrzeganie regionalizmu bałtyckiego i problemów morskich w szerszej międzynarodowej perspektywie może być inspirujące dla rozwoju myśli morskiej i praktyki. Badania nad wciąż aktualną problematyką regionalizmu bałtyckiego i koncepcją Europy Bałtyckiej zostały zapoczątkowane w następstwie procesów transformacji systemowej w Europie, po 1989 roku. Badania przechodziły różne etapy i fazy, uczestniczyła w nich także "społeczność sejmikowa", trwają nadal i są poszerzane o nowe obszary problemowe i wątki(fragment tekstu)

In this article the author discusses the above chosen issues in the light of some published new studies. Some implications for water management, marine resources and marine transport causes also space technology as useful in the fi eld of the European Union both space and maritime policy.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. De Sombre E.R., Flagging Standards. Globalization and Environment, Safety, and Labour Regulations and Sea, Th e MIT Press, Cambridge MA 2006.
  2. European Conference of Ministers of Transport (ECMT), Strengthening Inland Waterway Transport. Pan-European Co-operation for Progress, OECD Publication Service, Paris 2006
  3. Hannesson R., Th e Privatisation of the Oceans, Th e MIT Press, Cambridge MA 2006.
  4. Łukaszuk L., Współpraca i spory międzynarodowe na morzach. Wybrane zagadnienia prawa, polityki morskiej i ochrony środowiska, Difi n, Warszawa 2009.
  5. Markowski M., Th e International Law of EEZ Fisheries: Principle and Implementation, Europa Law Publishing, Groningen 2009
  6. Markus T., European Fisheries Law: From Promotion to Management Europa Law Publishing, Groningen 2009.
  7. Space Technologies and Climate Change. Implications for Water Management, Marine Resources and Marine Transport, OECD Paris 2008.
  8. The Baltic Sea New Developments In National Policies and International Cooperation, red. R. Platzöder, Ph. Verlaan, M. Nijhoff Publishers, Haga 1996.
  9. Webster D.G., Adaptive Governance. Th e Dynamics of Atlantic Fisheries Management, Th e MIT Press, Cambridge MA 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu