BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matczak Maciej (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Gospodarka, handel i transport bałtycki w pierwszej dekadzie XXI wieku
The Baltic Sea Region Economy, Trade Nad Transport in the First Decade of XXI Century
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 47-56, rys., tab., bibliogr. 7 poz,
Tytuł własny numeru
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Słowa kluczowe
Gospodarka, Handel, Flota morska, Gospodarka morska, Transport, Żegluga morska
Economy, Trade, Marine fleet, Maritime economy, Transport, Sea navigation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Region Morza Bałtyckiego stanowi szczególny obszar, zarówno pod względem przestrzennym, społecznym, kulturowym, jak i gospodarczym. Ten ostatni aspekt nabrał szczególnego znaczenia po 2004 roku, kiedy kolejne cztery państwa bałtyckie dołączyły do Unii Europejskiej. Bałtyk tym samym stał się niemalże wewnętrznym akwenem UE, tylko jedno bowiem państwo pozostaje poza tym ugrupowaniem. Jednocześnie należy podkreślić szczególny wpływ Rosji na kształtowanie współczesnej funkcji morza, zwłaszcza jako drogi transportu. Kluczowa pozycja Morza Bałtyckiego dla UE została podkreślona w 2009 roku w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (COM 248/2009). Zgodnie z jej zapisami, region to obszar, na którym szczególną wartość mają: - ochrona środowiska, - dobrobyt, - dostępność i atrakcyjność, - bezpieczeństwo (fragment tekstu)

Th e Baltic Sea Region (BSR) is the specifi c area of European Union. Today, the sea has the inner- European character, so constitutes the place of dynamic economical, trading and transport growth. Unfortunately, two levels of economic development of the Baltic countries are recognized. 'Old' EU mamber states, with high level of development and relatively low tempo of GDP growth and 'new' mamber states, who are still underdeveloped but rapidly limited the gap. Th e BSR is also the area of dynamic growth of trade, especially in cross-Baltic relation. Th ese trade is served by full range of modes but the crucial position occupied maritime transport and seaports. Most important kinds of cargo in the Baltic shipping are liquid (crude oil) and dry (coal, grain, ore) bulk or general cargo carried by ro-ro and container vessels. At the same time, the leading position on the seaports market is occupied by Sweden, Russia, Finland and Denmark. Last decade was a period of gradual growth of seaports turnover, especially in crude oil service and container traffi c. Unfortunately, the global fi nancial and economic crisis had strong infl uence on the situation in the Region. Negative growth of GDP, limitation of trade volume and value or decrease of seaports traffi c are the most important eff ects. It is signifi cant important to regard these period as the time for change - improvement of eff ectiveness and effi ciency, costs savings or increase of service quality(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction, 20.04.2009.
  2. http://www.strategia-baltyk.ukie.gov.pl/www/baltyk.nsf/main? open, 3.09.2009.
  3. Matczak M., Baltic maritime ranking 2009, "Baltic Transport Journal" 2009, no. 4 (30).
  4. Matczak M., Czynniki wzrostu i bariery rozwoju bałtyckiego rynku transportowego, w: Współczesne przedsiębiorstwo portowe i żeglugowe, red. H. Salomonowicz, Wydawnictwo KREOS, Szczecin 2007
  5. Matczak M., Gospodarka, handel i transport bałtycki w pierwszej dekadzie XXI wieku, XXV Jubileuszowy Sejmik Morski, Szczecin, 12-13 czerwca 2009 r.
  6. Matczak M., Th e Baltic Container Outlook 2009, Actia Forum Ltd 2009.
  7. Matczak M., Transport morski i porty w obsłudze surowców energetycznych na Bałtyku, Seminarium "Trans-Port & Energy 2009", Gdańsk 28.04.2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu