BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budniak Ewa (Politechnika Poznańska), Czachura Sławomir (Politechnika Poznanska), Grzybowski Wiesław (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie o profilu handlowym (studium przypadku)
Inventory Management in Small Trading Company(Case Study)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 395-402, tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zapasy, Przedsiębiorstwo handlowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Management, Inventories, Commercial enterprises, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W każdej firmie, zarówno produkcyjnej, jak i handlowej, stykamy się z pojęciem zapasu. Zapasem nazywamy środki (dobra) znajdujące się w danym przedsiębiorstwie, niebędące jednak wykorzystywane w danym momencie - służące zapewnieniu ciągłości produkcji lub sprzedaży(fragment tekstu)

The article presents the way of choice making method of inventory management in a small enterprise and the effects of its implementation. There were described three the most helpful and easiest methods such as ABC, XYZ, ABC/XYZ, and furthermore - the selection of one of them was reasoned. The process of implementing the ABC method in the enterprise succeeded and brought about the decrease of assortment's tied up capital's level what matters particularly in a small enterprise(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Krzyżaniak, P. Cyplik, Zapasy i magazynowanie, t. I, Instystut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2008
  2. S. Czachura, Koncepcja rozwoju struktury organizacyjnej i zarządzania przedsiębiorstwa na przykładzie hurtowni materiałów budowlanych, Praca dyplomowa magisterska napis. pod kier. W. Grzybowskiego, Poznań 2008
  3. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998
  4. K. Grzybowska, Gospodarka zapasami i magazynem, cz. 1, Difin, Warszawa 2009
  5. M. Buddeberg, Betriebslehre des Binnenshandels, Gabler Velfrag, Wiesbaden 1959
  6. M. Sławińska, Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowsym, PWE, Warszawa 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu