BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miś Teresa (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Znaczenie transferu wiedzy w procesie rozwoju inicjatyw gospodarczych na obszarach wiejskich
Transfer of Knowledge as Significant Factor in the Process of Developing Economic Initiatives in Rural Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 297-305, rys.,tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Transfer wiedzy, Obszary wiejskie
Knowledge transfer, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach integracji europejskiej inwestycje w kwalifikacje i wiedzę stają się niezbędne dla osiągnięcia rozwoju gospodarczego. Z tego względu coraz częściej wymienianą barierą rozwoju obszarów wiejskich jest niski poziom wykształcenia oraz aktywności mieszkańców wsi. Przełamanie tej bariery możliwe jest dzięki sprawnie funkcjonującym instytucjom doradczym, które będą aktywnie uczestniczyć w upowszechnianiu wiedzy i informacji. Z badań własnych wynika, że na obszarach wiejskich doradztwo odgrywa ważną, ale, jak pokazują badania przedsiębiorców, ciągle niewystarczającą rolę w przygotowaniu intelektualnym mieszkańców wsi do podejmowania różnych inicjatyw gospodarczych. (fragment tekstu)

Beside high quality of the human capital in rural enterprises, the other factor playing important role in their building of competitive edge is the transfer of knowledge among enterprises and advisory institutions, information services, high schools and universities, local self-governments and other market subjects. Also important in this field, especially in rural areas, are the cooperation ties among companies in utilizing of available EU funding and preferential credits. As many as 2/3 of the surveyed entrepreneurs from Małopolska, Podkarpacie and Świętokrzyskie regions were of the opinion that transfer of knowledge and information from advisory institutions is vital in the process of development and realization of economic initiatives in rural environment. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dixon N.M., Common Knowledge. How Companies Thrive by Sharing What They Know, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2000.
 2. Doing Business 2008: Comparing Regulation in 178 Economies. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington D.C. 2007
 3. Dunning J.H., Towards a new paradigm of development: Implications for determinants of international business, Transnational Corporations 2006, vol. 15, no. 1, april 2006.
 4. Edquist C.H., Ericsson M.L., Sjörgen H., Characteristics of Collaboration In Product Innovation In the Regional System of Innovation of East Gothia, European Planning Studies no 5, 2002.
 5. Evans C., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 6. Johnson B., Institutional learning. in: B.A. Lundvall (red.), National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter, New York, London 1992.
 7. Kłodziński M., Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Polsce. [w:] M. Drygas, A. Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, IRWiR PAN Warszawa 2008, s. 15-24.
 8. Kowalczyk A., Zarządzanie wiedzą - jak to zrobić, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 453, Ekonomiczne Problemy Usług nr 8, Szczecin 2007, s. 105-111.
 9. Kowalski A., Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora żywnościowego. [w:] A. Kowalski (red.), Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2008 roku, Edycja 46, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 10. Miś T., Rola lokalnych instytucji w procesie absorpcji środków unijnych dla rolnictwa w opinii rolników południowo-wschodniej Polski. Wieś i Rolnictwo, nr 3(140), IRWiR PAN Warszawa 2008, s. 130-141.
 11. Sen A.K., On Economic inequality. Oxford University Press, Oxford 1997.
 12. Skrzypek E., Rola wiedzy we współczesnym zarządzaniu, [w:] A. Sitko-Lutek (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. PWN Warszawa 2007.
 13. Stimson R., Stough R.R., Salazar M., Leadership and institutions in regional endogenous development. New Horizons In Regional Science. Edward Elgar, Cheltenham, UK Northampton, MA, USA 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu