BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Palmowski Tadeusz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Koncepcja Europy Bałtyckiej w twórczości naukowej i publicystycznej Profesora Jerzego Zaleskiego
The Concept of Baltic Europe in Research Work and Publicity of Professor Jerzy Zaleski
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 63-76, bibliogr. 7 poz,
Tytuł własny numeru
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Słowa kluczowe
Flota morska, Gospodarka morska
Marine fleet, Maritime economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Monografi a gospodarcza pt. Europa Bałtycka, pióra Jerzego Zaleskiego i Czesława Wojewódki (1977), stworzyła w polskiej literaturze podwaliny badań nad integracją bałtycką. Jej zamierzeniem było ukazanie wartości ekonomicznych płynących z sąsiedztwa morza, stopnia ich wykorzystania oraz perspektyw zwiększania. Aktywność gospodarcza związana z morzem pobudza i umożliwia wspólne działania dla dobra mieszkających nad nim narodów. Książka dotyczy tej części Europy, która gospodarczo wykorzystuje Bałtyk. Choć poświęcono w niej sporo miejsca ogólnej charakterystyce krajów, główną uwagę skoncentrowano na zagadnieniach bezpośrednio związanych z eksploatacją morza - na problemach gospodarki morskiej. Praca ta miała charakter prekursorski, o kilkanaście lat wyprzedziła procesy integracyjne, które w Polsce i Europie Środkowej rozpoczęły się dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku .(fragment tekstu)

In 1977 Jerzy Zaleski and Czesław Wojewódka introduced the term Baltic Europe in their scientifi c publications to specify land territory that is economically linked with the Baltic Sea. Up to the year 1991 maintenance of balance in the area was based on mutual threat generated by the political war doctrine. The economic monograph study entitled "Baltic Europe" provided grounds in the Polish research environment for studies focused on Baltic integration. The aim of the study was to show the economic benefi ts of the marine neighbourhood, the rate of advantages drawn, and perspectives of future gains. Today the European Baltic Sea Region still remains a hypothetical concept in terms of cohesive administrative, economic, cultural and infrastructural links. However, clear prerequisites are emerging that point to the development of a multinational functional region thanks to transport connections, trade, labour market, common solutions to environmental challenges. Th e key bonding element is the political will for cooperation in all sectors targeted at safety and security, free movement of goods, people and information as well as environmental safety. Following the EU enlargement on 1 May 2004 Baltic Europe reached a new stage of development. Th e Baltic Sea has all but become an inner European Union water basin. This fact has contributed to closer cooperation between countries around the Baltic Sea. The vision of Baltic Europe, the concept projected by Professor Jerzy Zaleski is slowly and gradually becoming the reality. It is a pity that Poland's potential is not refl ected in the state's involvement in the process.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Pacuk M., Wprowadzenie do problematyki Europy Bałtyckiej, w: Europa Bałtycka. Rozwój koncepcji, Regiony Nadmorskie 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
  2. Palmowski T., Rola regionów transgranicznych w procesie integracji Europy Bałtyckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
  3. Wojewódka Cz., Zaleski J., Europa Bałtycka. Zarys monografi i gospodarczej, Ossolineum, Wrocław 1977
  4. Unwin P., Baltic Approaches, Michel Russel Publishing Ltd., Norwich 1996.
  5. Zaleski J., Polska w Europie Bałtyckiej, "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska" 1994.
  6. Zaleski J., Razem czy osobno? Przyczynek do koncepcji bałtyckiej wspólnoty regionalnej, Vision and Strategies around the Baltic Sea 2010, Centralny Urząd Planowania, Sopot 1993.
  7. Zaleski J., Ku wspólnocie Europy Bałtyckiej, Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 1993, r. XXX, z. 42, Gdańsk
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu