BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szkudlarek Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Sytuacja ekonomiczna spółek z wig-info w kontekście zmiany otoczenia makroekonomicznego
The Economic Situation of Comapnies Quoted in Wig-Info Stock Exchange in the Face of Change of Macroeconomic Situation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 315-322, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Otoczenie przedsiębiorstwa
Enterprise environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem artykułu jest dokonanie oceny sytuacji ekonomicznej spółek z sektora informatycznego z indeksu WIG-INFO w kontekście zmiany uwarunkowań makroekonomicznych, będących skutkiem załamania globalnej koniunktury gospodarczej. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Zasadniczy okres badawczy obejmuje lata 2005-2008 (w niektórych przypadkach dostępność danych pozwalała na wydłużenie okresu badawczego do 2009 roku). W pierwszym punkcie artykułu przedstawiono teoretyczne aspekty związane z "efektem zarażenia" i problematyką wahań koniunkturalnych. Następnie dokonano krótkiej analizy sytuacji gospodarczej Polski w kontekście światowego kryzysu gospodarczego. W ostatnim punkcie artykułu dokonano oceny sytuacji ekonomicznej spółek z WIG-INFO. W artykule wykorzystano dane empiryczne pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Eurostatu, Ministerstwa Gospodarki (MG), spółek z indeksu WIG-INFO i dane z portalu ekonomicznego. W artykule wykorzystano metody opisowe, porównawcze i miary dynamiki. (fragment tekstu)

As the title suggests the article presents the economic situation of companies quoted in WIG-INFO stock exchange index in the face of change of macroeconomic situation in years 2005-2008. In the first part of the article not only the theoretical aspects of "the contagion effect" are shown but also business cycle problems are analyzed. What is more the macroeconomic measures in Poland are estimated. The results of research made by the author, that present the economic situation of companies quoted on stock exchange in Warsaw in WIG-INFO index, are shown in the last part of the article. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
  2. http://www1.worldbank.org/economicpolicy/managing%20volatility/contagion/def initions.html
  3. K. Forbes, R. Rigebon, Contagion in Latin America: Definitions, Measurement and Policy Implication, NBER Working Paper, No. 7885, Cambridge, Mass., September 2000.
  4. Neal L., Weidenmnier M., Crises in Global Economy from Tupils Today: Contagion and Consequences, NBER Working Paper, No. 9147, Cambridge, Mass., September
  5. Raporty spółek giełdowych.
  6. www.bankier.pl
  7. www.mg.gov.pl
  8. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu