BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waldziński Dariusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Znaczenie relacji między naturą i kulturą w rozwoju Europy Bałtyckiej
The Importance of Relations Between Nature and Culture in the Development of Baltic Europe
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 95-114, bibliogr. 20 poz,
Tytuł własny numeru
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Słowa kluczowe
Kultura, Rozwój, Flota morska
Culture, Development, Marine fleet
Uwagi
summ.
Abstrakt
Czym dziś jest Europa Bałtycka? Czym była w przeszłości? Czy jest określoną rzeczywistością ekonomiczną, polityczną i kulturową, która w sposób trwały wniosła i nadal wnosi swój wkład w cywilizację Europy? A może była i jest tylko naiwnym marzeniem, imaginacją wynikającą z tęsknoty ambitnych ludzi za integracją wszystkich regionów Europy? Swoistą projekcją uczonych, artystów, polityków oraz innych wizjonerów, pragnących podkreślić znaczenie budowania wspólnot w każdym z jej zakątków?(fragment tekstu)

Th is paper constitutes a scientifi c refl ection on relations between nature and culture in creating and implementing the vision of Baltic Europe. Nature is identifi ed with the natural environment, whereas culture is understood as people's attitudes, their values and their material and immaterial creations. Between nature and culture, in the light of these understandings, there are issues, such as environmental protection, economy, politics, new technology and social bonds. Th e objective of this paper is to prove that the development of Baltic Europe depends on harmonious and holistic changes in the above-mentioned aspects. Th e author of this paper tries also to prove that today's development of Baltic Europe is not coherent with this approach. Meanwhile, relations between nature and culture are not realized, because tactical and operating orientations dominate. Th is situation leads to the dispersal of many valuable initiatives, programmes and projects. Moreover, this situation does not answer to contemporary challenges.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burszta W.J., Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, PIW, Warszawa 2008.
 2. Dobrowolski W., Mity morskie antyku, PWN, Warszawa 1987.
 3. Fernandez-Armesto F., Cywilizacje. Kultura, ambicje i przekształcanie natury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 4. Froese W., Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 6. Inglis F., Kultura, Wyd. Sic!, Warszawa 2007.
 7. Inglod T., Kultura i postrzeganie środowiska, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Wyboru dokonali i przedmową poprzedzili M. Kempny i E. Nowicka, red. M. Buchowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 8. Kaplan R.D., Center Stage for the Twenty-fi st Century. Power Plays in the Indian Ocean, "Foreign Aff airs" March/April 2009.
 9. Kisiel-Łowczyc A.B., Bałtycka integracja ekonomiczna. Stan i perspektywy do 2010 r., PWE, Warszawa 2000.
 10. Krąpiec M.A., Człowiek i kultura, Wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008.
 11. Łukaszuk L., Europa Bałtycka - budowanie modelu regionalizmu europejskiego, w: Europa Bałtycka. Od idei do rzeczywistości, red. T. Palmowski, "Zeszyty Nadmorskie" nr 10, Gdynia-Pelplin 2006.
 12. Mollat du Jourdin M., Europa i morze, Wydawnictwo Krąg, Ofi cyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1995.
 13. Pacuk M., Palmowski T., Przedmowa, w: Europa Bałtycka. Od idei do rzeczywistości, red. T. Palmowski, "Zeszyty Nadmorskie" nr 10, Gdynia-Pelplin 2006
 14. Piskozub A., Dziedzictwo kultur Północy w kulturze morskiej Europy, w: Morze w kulturach świata, red. A. Piskozub, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.
 15. Waldziński D., Kumelska M., Relacje gospodarczo-kulturowe w procesach rozwoju regionalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 526, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 29, Szczecin 2009.
 16. Waldziński D., Spójność ekonomiczna Unii Europejskiej w świetle współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych, w: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w Unii Europejskiej, red. E. Pancer-Cybulska, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 21, Wrocław 2008.
 17. Zaleski J., Wojewódka Cz., Europa Bałtycka. Zarys monografi i gospodarczej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977.
 18. Zaleski J., Razem czy osobno? Przyczynek do koncepcji bałtyckiej wspólnoty regionalnej, w: Europa Bałtycka. Od idei do rzeczywistości, red. T. Palmowski, "Zeszyty Nadmorskie" nr 10, Gdynia-Pelplin 2006.
 19. Zaucha J., Rola przestrzeni w kształtowaniu relacji gospodarczych. Ekonomiczne fundamenty planowania przestrzennego w Europie Bałtyckiej, Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 20. Znaniecki F., Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, Warszawa 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu