BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górny Adam (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Czynnik ludzki w zarządzaniu jakością (specyfika małych przedsiębiorstw)
Human Factor in the Management of Quality (Specificity of the Small Enterprises)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 411-419, tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Pracownicy w przedsiębiorstwie, Zarządzanie jakością, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Employees in enterprise, Quality management, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jakość, rozumiana jako stopień zaspokajania potrzeb i oczekiwań klientów, stanowi jeden z istotnych czynników wpływających na skuteczność prowadzonej działalności gospodarczej.Wśród czynników determinujących skuteczność systemowego zarządzania jakością ważną rolę odgrywa czynnik ludzki, powiązany z m.in. sferą psychologiczną i socjologiczną działalności gospodarczej. W sytuacji oczekiwania od pracowników, że będą wykonywali różnorodne zadania w firmie, konieczne jest posiadanie przez nich szerokich kompetencji i umiejętności(fragment tekstu)

The human resources are the particularly important supplies for efficient of quality management. They are characterized through the human factor. The human factor is essential in both internal, as and the external possibilities of development of enterprises. It is determining effectiveness criterion undertaken actions, which they serve the fulfillments the needs and the expectations of customers. Therefore for assurance of efficiency and the effectiveness of management system indispensable is regard the human factor in a long-wave development strategy of enterprise(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Łuczka, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005
  2. P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
  3. A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
  4. T. DeMarco, T. Lister, Czynnik ludzki. Skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002
  5. B. Nogalski, A. Wójcik-Karpacz, J. Karpacz, Uwarunkowania rynkowe ukształtowania instrumentów przewagi konkurencyjnej małych przedsiębiorstw, w: Konkurencyjność i innnowacyjność współczesnych organizacji, red. J. Stankiewicz , Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007
  6. M. Szafrański, Skuteczność w świetle norm serii ISO 9001:2000, "Problemy Jakości" 2002, 12
  7. M. Kostera, S. Kownacki, Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
  8. W. Nowak, L. Pacholski, Human factors in improving process of company organizational culture, w: Macroergonomics vs. social ergonomics, red. L. Pacholski, Publishing House of Poznań University of Technology, Poznań 2009
  9. A. Górny, Projakościowa struktura systemu zarządzania małym przedsiębiorstwem (na przykładzie Stacji Kontroli Pojazdów), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego r 427, Ekonomiczne Problemy Usług nr 2, Szczecin 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu