BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wronowska Gabriela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Klimczyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wiedza jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego
A Knowledge as a Facor of Economic Growth and Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 323-337, rys.,tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Wiedza, Rozwój gospodarczy
Knowledge, Economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istnieje wiele pojęć na określenie gwałtownych zmian zachodzących w sposobie życia i gospodarowania obecnego społeczeństwa. Peter Ducker mówi o społeczeństwie postkapitalistycznym (post-capitalist society)1, Daniell Bell o społeczeństwie postindustrialnym (post-industrial society)2, Alvin Toffler o "trzeciej fali" (third wave)3, Lester Thurow o gospodarce opartej na wiedzy (knowledge-based economy)4, Don Tapscott o gospodarce cyfrowej (digital economy)5, John Naisbitt o społeczeństwie wiedzy (knowledge society)6, Taichi Sakaiya o społeczeństwie doceniającym wiedzę (knowledge-value society)7. Inne równie popularne określenia to "społeczeństwo informacyjne", "era wiedzy", "gospodarka sieciowa", "gospodarka napędzana wiedzą", "gospodarka połączeń", "era informacyjna". (fragment tekstu)

Authors prove a positive correlation between the level of knowledge in the various economies and the value of production. This confirms that one of the most important determinants of growth is human capital. It is also observed the process of catching-up the production level of the wealthier countries by poorer. The evidence is the higher GDP growth rates in developing countries. Poland compared to other European Union countries is characterized by a relatively low level of production per capita and the level of knowledge. Reasons for this should be seen as insufficient expenditure on research and development. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Allee V, The Knowledge Evolution: Expanding Organizational Intelligence, Butterworth- Heinemann, Newton 1997.
 3. Bell D., The Coming of Post-Industrial Society, Basic Books, New York, 1973.
 4. Cichy K, Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 5. Clark C., The Conditions of Economic Progress, London 1957.
 6. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 7. Ducker P., Post-capitalist Society, Harper Bussines, New York, 1994.
 8. Fazlagic A., Usługowy produkt bogaty w wiedzę w strategii przedsiębiorstw usługowych, rozprawa doktorska, praca niepublikowana, Poznań AE, 2001.
 9. Fischer A., The Cash of Progress and Security, London 1935.
 10. Fourastie J., Die gorsse Hoffnung des zwanstigsten Jahrhunderts, Köln 1954.
 11. http://hdr.undp.org/en/statistics/
 12. http://info.worldbank.org
 13. Kaldor N., Strategic Factors in Economic Development, New York 1967.
 14. Kuznets S., Wzrost gospodarczy narodów, produkt i struktura produkcji, PWE, Warszawa 1976.
 15. Lucas R., On The Mechanics of Economic Development, Quarterly Journal of Economics 22, 1988.
 16. Mankiw G., Romer D., Weil D., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics 107, 1992.
 17. McDermott R., Why Information Technology Inspires But Cannot Deliver Knowledge Management, California Management Review, podano za: M. Strojny, Zarządzanie wiedzą w strategii przedsiębiorstw, rozprawa doktorska, praca niepublikowana, AE Kraków, 2002.
 18. Naisbitt J., Megatrendy, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 1997.
 19. Romer P., Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy 98, 1990.
 20. Rostow W.W., The Process of Economic Growth, Oxford 1960.
 21. Sakaiya T, The Knowledge-Value Revolution or a History of the Future, Kodanshe International, NewYork - Tokyo, 1992.
 22. Solow R., A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics 70, 1956.
 23. Tapscott D., Gospodarka cyfrowa, Business Press, Warszawa 1998.
 24. Thurow L., Building Wealth: The New Rules for Individuals, Companies and Nations in the Knowledge-Based Economy, Harper Bussines, New York 1999.
 25. Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999.
 26. Współzależność między zmiennością struktur przemysłowych i efektywnością przemysłu, praca zbiorowa pod red. S. Chomątowskiego, TNOiK i AE w Krakowie, Kraków 1994.
 27. Zmiany strukturalne w przemyśle Polski - spojrzenie prospektywne, praca zbiorowa pod red. Z. Bartosika, BB Książka Ekonomiczna, Wrocław 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu