BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszkowska Małgorzata (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
E-świadczeniodawcy na rynku usług medycznych
E- Dienstleistende Auf Dem Markt Für Medizinische Dienstleistungen
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 349-358, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Usługi medyczne, Rynek usług
Medical services, Services market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Internet zrewolucjonizował życie nie tylko poszczególnych ludzi, ale także istotnie wpływa na funkcjonowanie gospodarki rynkowej powodując rozwój e-biznesu. W tradycyjnym ujęciu Internet jest postrzegany jako miejsce przepływu oraz wymiany informacji dostępne coraz szerszej grupie ludzi szukających wiedzy z określonej dziedziny1. Internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa logicznie połączona w jednorodną sieć adresową opartą na protokole IP. Korzystanie z Internetu bardzo się w XXI wieku rozpowszechniło i stanie się jeszcze powszechniejsze także w Polsce (obecnie ma on już ok. 15 milionów użytkowników). Najpopularniejsze usługi sieciowe to www (strona witryna) i mailing. W 1993 roku World Wide Web został udostępniony do celów komercyjnych ogółowi użytkowników Internetu, powodując m.in. rozwój handlu elektronicznego. Globalna sieć komputerowa pozwala na wymianę danych w procesie komunikacji oraz zawieranie transakcji handlowych z klientami. Coraz większa liczba przedsiębiorców korzysta z Internetu w swej działalności. Zakres wykorzystania sieci w działalności gospodarczej bywa bardzo różny, począwszy przykładowo tylko od mailingu przez e-marketing czy e-rekrutację aż do prowadzenia w całości działalności w Internecie. (fragment tekstu)

(Zusammenfassung) Die technologische Fortschritt und die Entwicklung von Informationsgesellschaft sowie die Steigerung der Erwartungen im Bereich der medizinischen Betreuung erfordern von den Dienstleistenden vom Gesundheitsschutzsystem die Anwendung von immer innovativeren Mitteln und Formen bei den medizinischen Dienstleistungen. Moderne Informations- und Telekommunikationstechnologien sind eine Aufforderung und zugleich eine Notwendigkeit für den Gesundheitsschutz. Das Ziel des Artikels ist es, die zur Verwendung möglichen Bereiche, die für das E-Business bei der Tätigkeit eines medizinischen Dienstleistenden charakteristisch sind, sowie für ihn spezifische medizinische E-Dienstleistungen verbunden mit Telemedizin, näher zu bringen. Schlusswörter: Internet, medizinische Dienstleistungen, medizinische Dienstleistende, E-Marketing, Telemedizin.
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bukowska-Piestrzyńska A., Marketing usług zdrowotnych, od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klienta, CeDeWu, Warszawa 2007.
  2. Frąckiewicz E., Marketing internetowy, PWN, Warszawa 2006.
  3. Glinkowski W., Wprowadzenie do telemedycyny, Medycyna Dydaktyka Wychowanie, nr 6/2005.
  4. Paszkowska M., Rola Internetu w promocji zdrowia, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 3/2008.
  5. Paszkowska M., Strona internetowa jako narzędzie marketingu zakładu opieki zdrowotnej, Zeszyty Naukowe SCENO nr 5a, Kielce 2007.
  6. Paszkowska M., Telekardiologia jako nowoczesna forma opieki medycznej na odległość, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, red. Z. Zieliński, WSH, Kielce 2009.
  7. Rozwadowska B., Public relations - teoria, praktyka, perspektywy, Studio Emka, Warszawa 2002.
  8. www.egospodarka.pl/27507,Telemedycyna-w-opinii-Polakow.
  9. Zaczek R., Telekardiologia w praktyce ambulatoryjnej, czyli świat w zasięgu ręki, Przewodnik Lekarza, nr 7/2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol, ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu