BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolemba Aleksander (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Czynniki warunkujące przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w opinii studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Critical Determinants of Entrepreneurship of Small and Medium-Sized Enterprises in the Opinion of Economics and Management Faculty Students, University of Nicolas Copernicus
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 421-429
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Opinia publiczna
Entrepreneurship, Small business, Public opinion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba identyfikacji cech, przejawów i zachowań przedsiębiorczych, a także wskazanie czynników sprzyjających i ograniczających bycie przedsiębiorczym w opinii tych, którzy posiadają potencjał do działalności na "własny rachunek", a więc studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W opracowaniu przedstawiono wyniki badania ankietowego, które mimo że nie ma charakteru reprezentatywnego, skłania do rozważań.(fragment tekstu)

The importance of small and medium-sized enterprises for the development of the economy is unquestionable. In addition to capital, land and workforce , the spirit of enterprise is seen as a necessary factor of production. Enterprise involves many factors and events. Students, in particular, have potential for growth, because higher education is an important element which contributes to the development of enterprise. With the development of technology throughout society, globalization, new economy (knowledge) mobilizes (especially in small and medium-sized enterprises - as evidenced by their abundance in relation to large enterprises) the positive features of entrepreneurial people and stimulates them.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Bartnicki, Refleksje i teoretyka nad przedsiębiorczością i przedsiębiorcami współczesnego biznesu, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 5
  2. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1989
  3. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Wydanie Naukowe PWN, Warszawa 2005
  4. J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960
  5. E. Chell, J.M. Haworth, S. Brearley, The entrepreneurial personality: concepts, cases, and categories, Routledge, London 1991
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu