BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Montwiłł Andrzej (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Wybrane aspekty segmentacji strategicznej sfery eksploatacji polskich portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w kontekście kreowania lądowo-morskich łańcuchów transportowych
Selected Aspects of Strategic Segmentation of Operational Area of Polish Sea Ports with a Primary Role in National Economy in the Context of Land & Sea Transport Chains
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 191-202, tab.,rys., bibliogr. 1 poz.
Tytuł własny numeru
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Słowa kluczowe
Porty morskie, Transport, Gospodarka narodowa
Seaports, Transport, National economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polskie porty morskie od 1991 roku funkcjonują w otoczeniu podlegającym gwałtownym zmianom. Zmienił się system społeczno-gospodarczy i regulacje prawne ich funkcjonowania, zmieniła się, siłą rzeczy, organizacja polskiego handlu zagranicznego Zaplecze polskich portów praktycznie w całości stało się zapleczem spornym, na którym trwa ostra walka konkurencyjna między polskimi portami a portami południowego Bałtyku i Morza Północnego. W tym kontekście szczególnego znaczenia dla określenia konkurencyjności polskich portów nabiera analiza otoczenia pozwalająca na określenie przystosowania sfery eksploatacji portów do działań konkurencyjnych na rynku, celem realizacji oczekiwań obecnych i potencjalnych klientów(fragment tekstu)

Strategic segmentation of operation areas of polish sea ports shows the level of diff erentiation of their competitiveness for diff erent cargo. On one hand, complex container terminals in the ports of Gdynia oraz Gdansk gaining on signifi cance on Baltic Seas and Ferry Terminal in Swinoujscie playing key role in North-South combined and intermodal transport. It shows how specialised and universal terminals can provide service on the highest technical and technological level in both mass and general cargo segments. Th is group of terminals becomes a key element of see & land transport chains going through our ports. On the other hand, there are all-in-one terminals that are no longer technologically advanced and without necessary funds to go to the higher level. Th ey don't become a part of stable transport chains. Th ey require actions from their authorities - support by cash injection or by being taken over by TSL companies(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Strategor, Zarządzanie fi rmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu