BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzeczycka Anna (Politechnika Gdańska), Golawska-Witkowska Gabriela (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Franchising jako instrument aktywizacji ekonomicznej podmiotów na rynku
Franchising as an Instrument of Economic Activation of Market Players
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2014, nr 1, s. 39-50, tab., bibliogr. 11 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Franchising, Pobudzanie aktywności, Podmioty gospodarcze, Przedsiębiorczość
Franchising, Activity stimulation, Business entity, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie franchisingu jako instrumentu wspomagającego funkcjonowanie przedsiębiorców oraz zwiększającego ich aktywność gospodarczą. W tym celu określono istotę funkcjonowania franchisingu w warunkach polskiej gospodarki. Przedstawiono liczbę systemów i placówek franczyzowych w latach 1995-2013, w tym z uwzględnieniem placówek bankowych. Stwierdzono, że zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw niekiedy powodują zmniejszenie zainteresowania systemami franczyzy, funkcjonującymi w poszczególnych branżach. Nie oznacza to jednak wycofania się franchisingu z całej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present franchising as a means of supporting the functioning of businesses and increasing their economic activity. To achieve this aim, the essence of functioning of the franchise in the conditions at Polish economy, was described. There were listed the number of franchise systems and franchise offices in the years 1 995-2013, including banks. It was found that the changes in the business environment sometimes cause a decrease in interest in the franchise system, operating in various businesses. However, this does not mean the withdrawal of the franchise from the whole economy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Zalewski H. (2006), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa , Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, s. 271.
 2. Famielec J. (1992), Układy korporacyjne w gospodarce rynkowej. Doświadczenia, strategie, Kraków, s. 68.
 3. Kolarski G. (1992), Franchising , Centrum Informacji Menedżera, Warszawa, s. 15.
 4. Kośmider R., Steinerowska I. (1998), Franchising jako metoda działalności gospodarczej i jego przydatność w polskich warunkach gospodarczych, [w:] Społeczno-ekonomiczne aspekty przekształceń ustrojowych w gospodarce kraju i regionu, Politechnika Opolska WSEiA w Bytomiu, Bytom, s. 126.
 5. Mendelson M., Acheson D. (1992), Franchising , Poltext, Warszawa, s. 158.
 6. Pokorska B., (2004) Przedsiębiorca w systemie franczyzowym, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 12.
 7. Raporty o rynku franczyzy w Polsce z lat 2011-2013, www. franchising.pl (data dostępu 20.04.2014).
 8. Zadora H. (2009), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 195.
 9. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, GUS, Warszawa 2013.
 10. www.pracuj.pl (data dostępu: 20.04.2014).
 11. Ziółkowska M.J. (2011), Franczyza nowoczesny model rozwoju biznesu CeDeWu, Warszawa, s. 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu