BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolański Robert (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce- zmiany, tendencje, prognoza
Development of Small and Medium Enterprises in the Polish Economy- Changes, Trends, Outlook
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 423-443, tab.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorczości, Rozwój przedsiębiorstwa
Small business, Entrepreneurship development, Enterprise development
Uwagi
summ.
Abstrakt
MŚP w niewielkim stopniu rozwinęły działalność gospodarczą w latach 2000-2007. Udział MŚP w tworzeniu PKB obniżył się o 1,1%, w liczbie pracujących wzrósł o 2,5%, w eksporcie i inwestycjach spadł o 2,5%, zaś liczba aktywnie działających MŚP wzrosła o 11003 podmiotów. Przechodząc do prognozy rozwoju MŚP od 2008 r. - jak przy wyżej przeprowadzonej analizie - należy uwzględnić kryzys gospodarczy, który ma miejsce właśnie od 2008 r. i najprawdopodobniej spowoduje zahamowanie wzrostu widoczne w latach 2006-2007. Prognozując wzrost w latach 2008-2010 spadnie liczba MŚP, udział MŚP w tworzeniu PKB pozostanie na zbliżonym poziomie, zmniejszą się wydatki inwestycyjne MŚP, wzrośnie ich udział w liczbie zatrudnionych. Z kolei w latach następnych, wraz z poprawą koniunktury, liczba oraz wielkość inwestycji MŚP powinny wzrosnąć, zaś udział w tworzeniu PKB i w liczbie zatrudnionych pozostać na podobnym poziomie.(fragment tekstu)

SME business developed slightly in the years 2000-2007. The participation of SMEs to GDP fell by 1.1%, in the number of employees rose by 2.5%, in export and in the investments fell by 2.5%, while the number of active SMEs increased by 11003. Re-development of SMEs is visible in the years 2006-2007, but currently it is difficult to assess its durability. The economic crisis which has occurred since 2008 will probably slow it down.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu