BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janeczek Urszula (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Ethical Aspects of Marketing Communication in New Media
Zagadnienia etyczne komunikacji marketingowej w nowych mediach
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 205, s. 120-132, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing communication - selected issues
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Media społecznościowe, Internet, Etyka
Marketing communication, Social media, Internet, Ethics
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę etycznych aspektów komunikacji marketingowej w nowych mediach. Zaprezentowano różnice w zakresie narzędzi komunikacji, wykorzystywanych w marketingu tradycyjnym i wirtualnym, w stosunku do konsumenta. Pokazano przykłady złych praktyk w komunikacji marketingowej w nowych mediach oraz próby wypracowania standardów zachowań w tym obszarze.(abstrakt oryginalny)

The article deals with ethical aspects of marketing communication in new media. Differences between communication tools that are used in traditional and virtual marketing with reference to a consumer are presented. Bad practices in marketing communication in new media are demonstrated along with some attempts at creating relevant standards of behaviours.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bailyn E. (2013), Przechytrzyć social media, Helion, Gliwice.
 2. Bertelsen A., Schneider M., Henderson S., Loyality in 4D. How brands, consumers and platforms can win at location-based service, Report. www.a-g.com/4dloyality/ loyality_in_4d_white_paper, after: J. Lovett (2012), Sekrety pomiarów w mediach społecznościowych, Helion, Gliwice.
 3. Baruk A.I. (2011), Etyczny konsument marketingu produktów spożywczych. Nabywcy finalni o poziomie etyki oferentów żywności, Dom Organizatora, Toruń.
 4. Baudrillard J. (2005), Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Wydawnictwo SiC!, Warszawa, za: Z. Bauer (2009), Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Universitas, Kraków.
 5. Bauer Z. (2009), Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Universitas, Kraków.
 6. Cornelissen J. (2010), Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 7. Dijk J. van (2010), Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, WN PWN, Warszawa.
 8. Jakubowicz K. (2011a), Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza. Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 9. Jakubowicz K. (2011b), Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 10. Kapuściński R. (2006), Autoportret reportera, Znak, Kraków (A. Wasiołka translation).
 11. Kotler P. (2010), Kotler o marketingu. Jak tworzyć, zdobywać i dominować na rynkach. New Media, Warszawa.
 12. Kowalski T. & Jung B. (2006), Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 13. Miotk A. (2013), Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Helion, Gliwice.
 14. Mokrzysz-Olszyńska A. & Targański B., eds. (2012), Uwarunkowania prawne marketingu w społeczeństwie informacyjnym. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 15. Rogers E. (2003), Diffusion of innovation, Simon and Suster, New York, after: M. Szpunar (2012), Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 16. Sadowski M. (2012), Rewolucja social media, Helion, Gliwice.
 17. Scott D.M. (2009), Nowe zasady marketingu i PR, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 18. Szpunar M. (2012), Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 19. Zittrain J.L. (2008), The future of the Internet and how to stop it, New Haven, London, after: Z. Bauer (2009), Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Universitas, Kraków.
 20. [www 1] http://www.saferinternet.pl/abstraktyii/dr_busch_michael_komisja_europejska. html (accessed: 10.02.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu