BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwartnik-Pruc Anita (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Trembecka Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wybrane problemy aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na przykładzie miasta Krakowa
Selected Problems of Annual Fee Adjustment for Perpetual Usufruct on the Example of the City of Krakow
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 317-329, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Użytkowanie wieczyste, Dochody gminy, Majątek Skarbu Państwa, Aktualizacja opłaty rocznej
Real estate, Long-term lease, Local revenues, State Treasury asset, Updating the annual fee
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gmina Miejska Kraków
Abstrakt
W ramach przeprowadzonych badań przeanalizowano strukturę stanu własności gruntów miasta Krakowa. Wykazano systematyczne zmniejszanie się powierzchni gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste. Ze względu na wzrost cen nieruchomości systematycznie dokonywana jest także przez miasto Kraków aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego. W pracy przeanalizowano wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu aktualizacji tych opłat. Prześledzono liczbę wypowiedzeń wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz liczbę wniosków do samorządowego kolegium odwoławczego kwestionujących nową wysokość tej opłaty. (abstrakt oryginalny)

As part of the conducted study, the structure of land ownership status in the city of Krakow was analyzed. The performed analysis revealed a systematic decrease in the area of the land transferred to perpetual usufruct. Due to the rise in real estate prices, the City of Krakow systematically carries out adjustment of the fees for perpetual usufruct as well. The study analyzes the amounts of fees for the perpetual use of a real property and the income resulting from their adjustment. The number of notices of termination of the annual fee for perpetual usufruct and the number of appeals lodged to the self-government appeal courts, questioning the new value of the fee, was examined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski A. (2003), Z problematyki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, "Zeszyty Prawnicze UKSW" nr 2.
 2. Gdesz M., Trembecka A. (2013), Publiczne prawo nieruchomości, Gall, Katowice.
 3. Jaworski J. (2012), Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste, cz. 1: Aktualizacja przejściowa tzw. regresywna, "Nieruchomości C.H. Beck" nr 12.
 4. Kokot S. (2006), Statystyczna analiza wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w budżetach gmin województwa zachodniopomorskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 450, "Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki" nr 17, Szczecin.
 5. Kokot S., Gnat S. (2010), Problem efektywności gospodarki nieruchomościami gmin, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" Vol. 18, nr 2.
 6. Kwartnik-Pruc A., Trembecka A. (2012), Użytkowanie wieczyste jako forma gospodarowania nieruchomościami publicznymi na przykładzie miasta Krakowa, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" Vol. 20, nr 4.
 7. Pietrzykowski K. (2008), Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 8. Podleś P. (2007), Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2007, poz. 2109 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014, poz. 518).
 11. Wolanin M. (2001), Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, cz. 1, "Nieruchomości C.H. Beck" nr 10 (38).
 12. Źróbek R., Wiśniewski R. (2000), Uwagi na temat aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, "Przegląd Geodezyjny" nr 9.
 13. Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J. (2006). Gospodarka nieruchomościami, Gall, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu