BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masak Barbara (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach)
Tytuł
Tendencje rozwoju gminy Lipnik w zakresie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w latach 2007-2014
Trends in the Development of Cities Lipnik Single-Family Housing in the Years 2007-2014
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 347-358, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Gmina, Budownictwo mieszkaniowe
Spatial planning, District, Housing construction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy tendencji rozwoju gminy Lipnik w zakresie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w latach 2007-2014. Gmina wiejska zlokalizowana w województwie świętokrzyskim to gmina rolnicza, w której zdecydowana większość mieszkańców znajduje się w wieku produkcyjnym. Autor zatem dokonuje analizy zachodzących zmian w przestrzeni gminy Lipnik, dotyczących zagospodarowania przestrzennego domami jednorodzinnymi wolnostojącymi, na podstawie wydanych decyzji pozwolenia na budowę w latach 2007-2014. (abstrakt oryginalny)

This article analyzes the development trend of the Commune Lipnik in single-family housing in 2007-2014. Rural commune located in Świętokrzyskie this agricultural commune in which the vast majority of the population is of working age. The author, therefore, analyzes the changes taking place in the Municipal Lipnik zoning detached single-family houses, based on the issued building permit in 2007-2014. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jaśkowska M. (1998), Związanie decyzji administracyjnej ustawą, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 2. Kondracki J. (1980), Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.
 3. Olaszczek R. (2008), Skarby Przyrody i krajobrazu Polski, Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa.
 4. Ostrowska A. (2009), Pozwolenie na budowę, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690).
 6. Serafin S. (2006), Prawo budowlane komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 7. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013, GUS, Warszawa.
 8. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnik, http://bip.lipnik.pl/78-studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_ przestrzennego_gminy_lipnik.html.
 9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006, nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012, poz. 647).
 11. www.wrota-swietokrzyskie.pl (2.06.2014).
 12. Zimnicki S. (1965), Erozja i jej zwalczanie, Państwowe Wydawnictwo Państwowe i Leśne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu