BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilczuk Julita E. (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Starzejący się przedsiębiorca w Polsce i na świecie
Aged Entrepreneur in Poland and the World
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2014, nr 1, s. 51-59, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Przedsiębiorca, Aktywność zawodowa ludności
Entrepreneur, Activity rate of population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł wskazuje na rosnącą liczbę przedsiębiorców w wieku okołoemerytalnym, zarówno w krajach europejskich, w tym w Polsce, jak i w USA. Wzrost ten wiąże się z rosnącą liczbą osób w tej grupie wiekowej, które zakładają swoje firmy oraz z powiększającą się grupą osób, które prowadząc od wielu lat swoje firmy, nie zamierzają przejść na emeryturę. Z nielicznych badań wśród osób starszych prowadzących własne firmy wynika, że postrzeganie przez nich barier funkcjonowania (finansowej, informacyjnej czy też instytucjonalnej) nacechowane jest mniejszą częstotliwością niż w przypadku młodszych przedsiębiorców, co może być konsekwencją nagromadzonego kapitału społecznego i finansowego, a także doświadczenia. Badania przeprowadzone na Pomorzu pokazały, że przedsiębiorcy w wieku 55+ cenią sobie stabilność, w porównaniu z młodszymi przedsiębiorcami rzadziej mają ochotę się rozwijać, a w konsekwencji nie poszukują źródeł finansowania zewnętrznego tak często jak pozostali przedsiębiorcy.(abstrakt oryginalny)

The following article points to the growing number of entrepreneurs approaching retirement age, both in European countries including Poland, and the USA. This increase resulted both from an increasing number of people in this age group, which set up their companies, as well as with the growing number of people who for many years leading their companies do not intend to retire. Studies conducted in Pomerania showed that entrepreneurs aged 55 or more appreciate stability, and comparing with younger entrepreneurs are less willing to expand, and consequently do not seek external financing sources as often as other entrepreneurs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012. Eurostat.
 2. Czapiński, J.; Panek, T. (2013). Diagnoza społeczna . Contemporary Economics, September 2013 (numer specjalny).
 3. Dominiak P., Wasilczuk J., Daszkiewicz N., Zięba K., Sobiechowska A., (2010), Sektor MSP na Pomorzu w warunkach pogorszenia koniunktury. Raport z badania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego III, Agencja Rozwoju Pomorza.
 4. Flash Eurobarometer 283: entrepreneurship in the EU and beyond (2009), The Gallup Organization, Hungary - Cologne, European Commission.
 5. Järnefelt N. (2011) . Ikääntyneiden yrittäjyys on lissäntynyt, Hyvinvointikatsaus 4, Teema: http://stat.fi/artikkelit/2011/art_2011-12-12_001.html.
 6. Kauffman Index of Entrepreneurial Activity Interactive 2012 (2013), Kauffman Foundation, Kansas City.
 7. Kautonen T. (2013), Senior Entrepreneurship, OECD , A background paper for the OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development 2012.
 8. Kubicki P. (2012), Ocena kompetencji osób 50+ w zakresie przedsiębiorczości oraz działań służących wydłużeniu aktywności zawodowej - analiza desk research, Warszawa.
 9. Węcławska D. (2012): Charakterystyka przedsiębiorców w Polsce na podstawie danych BAEL i BKL , w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011 , red. Tarnawa A., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 10. Xavier S., Kelley D., Kew J., Herrington M., Vorderwülbecke A. (2013), Global Entrepreneurship Monitor 2012 Global Report , GEM.
 11. Zbierski P., Węcławska D., Zadura-Lichota P., Bratnicki M. (2012), Global Entrepreneurship Monitor Polska , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 12. Richert-Kaźmierska A., Wasilczuk J. (2014): Zatrudnienie czy samozatrudnienie - dylematy wspierania aktywności zawodowej osób starszych Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr. 167, s. 148-155.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu