BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowicz Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Sektor usług w nowoczesnej gospodarce
Services Sector in the Modern Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 359-369, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Sektor usług, Offshoring, Centra usług, Outsourcing, Placówki badawczo-rozwojowe
Services sector, Offshoring, Shared services, Outsourcing, R&D facility research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, w tym jego stanu i rozwoju. Postawą badań w części empirycznej jest teoria trzech sektorów gospodarki. Polska jest zdecydowanym liderem pod względem wielkości zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej obejmujących centra usług wspólnych (SSC), outsourcingu procesów biznesowych (BPO), outsourcingu IT oraz centra badawczo-rozwojowe (R&D). (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the modern business services sector in Poland, its status and development. The background for the empirical part is the theory of the three sectors of the economy. Poland is an unquestionably leader in employment in the business services sector in Central and Eastern Europe: shared service centers (SSC), business process outsourcing centers (BPO), IT outsourcing centers (ITO) and research and development centers (R&D). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziuba D.T. (2010), Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych. Elementy ekonomiki sektora informacyjnego, Difin, Warszawa.
 2. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Komisja Europejska, Bruksela, 3.3.2010KOM (2010) 2020, wersja ostateczna.
 3. Krajowy Program Reform "Europa 2020", Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl (27.05.2013).
 4. Kryk B. (2013), Komplementarność ekonomii społecznej i jej podmiotów, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 34, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 83-101.
 5. Kwiatkowski E. (1980), Teoria trzech sektorów gospodarki. Prezentacja i próba oceny, PWN, Warszawa.
 6. Matysiak A. (1999), Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Miłaszewicz D. (2011), Jakość instytucji a wzrost gospodarczy, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 19, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 5-24.
 8. Noga M. (2000), Makroekonomia a przedsiębiorczość, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa.
 9. Stiglitz J.E. (2004), Globalizacja, PWN, Warszawa.
 10. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), 2012, 2013, 2014, www.absl.pl/pl/reports.
 11. Witek J. (2007), Funkcjonowanie gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek. Praca, zasoby, konsumpcja, "Rozprawy i Studia" t. 646, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu