BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zięba Krzysztof (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Płeć właściciela/menedżera jako czynnik kształtujący rozwój małej firmy- aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych
Owner's Gender as a Factor Influencing Growth in Small Business: Theoretical Aspects and Empirical Researchresults
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 455-463, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorczości, Menedżer, Kobieta w biznesie
Entrepreneurship development, Manager, Women in business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badana próba wykazuje istotne różnice między charakterystyką firm prowadzonych przez przedsiębiorców obu płci, m.in. w odniesieniu do wieku firmy i jej wielkości mierzonej poziomem zatrudnienia. Doświadczenie zawodowe i motywacje przedsiębiorcze są też zróżnicowane, a zróżnicowanie to przemawia raczej na korzyść firm prowadzonych przez mężczyzn. Choć deklarowane cele działalności gospodarczej nie różnią się między kobietami i mężczyznami, to już działania służące realizacji tych celów wykazują zróżnicowanie. Być może działania podejmowane przez mężczyzn, poparte szerszym wachlarzem wykorzystywanych źródeł finansowania, zapewniają im tę domniemaną przewagę nad firmami prowadzonymi przez kobiety. Jedno nie ulega wątpliwości: w świetle wyników badań drugiej edycji Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego kobieca przedsiębiorczość odróżnia się od przedsiębiorczości męskiej.(fragment tekstu)

In this article the problem of female entrepreneurship is analysed. The author has identified some potential sources of differences in managing companies owned by men and women on the basis of the results from Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze II. On the basis of the above-mentioned research the following conclusions can be drawn: 1) firms owned by women are often smaller and younger; 2) female owners are often better educated than male owners; 3) women more often start their businesses to fulfil their dreams; 4) goals of activities are the same, although actions taken are different among men and women; 5) male owners more often use diversified sources of financing than their female counterparts.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Zięba, Osoba właściciela-menedżera i jego rola w intencyjnym modelu wzrostu firmy, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw: MIKROFIRMA 2009, red. A. Bielawska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 2. I. Verheul, R. Thurik, Start-up Capital: Does Gender Matter?, "Small Business Economics" 2001, no. 16, s. 329-345.
 3. S.-M. Mukhtar, Differences in Male and Female Management Characteristics: A Study of Owner-Manager Businesses, "Small Business Economics" 2002, no. 18, s. 289-311.
 4. P. Chu, The characteristics of Chinese female entrepreneurs: Motivation and personality, "Journal of Enterprising Culture" March 2000, vol. 8, no.1, s. 67-84.
 5. J. Watson, Comparing the Performance of Male- and Female-Controlled Businesses: Relating Outputs to Inputs, "Entrepreneurship Theory and Practice" Spring 2002, s. 91-100.
 6. I. Verheul, A. Stel, R. Thurik, Explaining the entrepreneurship activity rate of women and men. A macro-level perspective, materiały konf. XVII RENT, Łódź, 20-21 listopada 2003.
 7. E.J. Gatewood, K.G. Shaver, J.B. Powers, W.B. Gartner, Entrepreneurial Expectancy, Task Effort, and Performance, "Entrepreneurship Theory and Practive", Winter 2002, s. 187-206.
 8. B. Ducheneaut, M. Orhan, Women Entrepreneurs in France: Motivations for Creating a Business, materiały konf. RENT XII, Lyon, 26-27 listopada 1998.
 9. K.D. Hughes, Pushed Or Pulled? Women's Entry into Self-Employment and Small Business Ownership, "Gender, Work and Organization" August 2003, vol. 10 no. 4, s. 433-454.
 10. S.C. Perry, A Comparison of Failed and Non-failed Small Businesses in the United States: Do Men and Women Use Different Planning and Decision Making Strategy?, "Journal of Developmental Entrepreneurship" December 2002, vol.7, no 4, s. 415-428.
 11. L. Kolvereid, S. Shane, P. Westhead, Is it equally difficult for female entrepreneurs to start business in all countries?, "Journal of Small Business Management" October 1993, s. 42-51.
 12. S. Coleman, Constraints Faced by Women Small Business Owners: Evidence from the Data, ""Journal of Developmental Entrepreneurship" August 2002, vol. 7, no. 2, s. 151-174.
 13. T.R. Lituchy, M.A. Reavley, Women Entrepreneurs: A Comparison of International Small Business Owners in Poland and the Czech Republic, "Journal of International Entrepreneurship" 2004, no. 2, s. 61-87. 9 H. Mizgajska, Specyfika sposobu zarządzania przedsiębiorstwem przez kobiety na przykładzie Wielkopolski, "Organizacja i kierowanie" 2008, nr 3 (133), s. 83-93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu