BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaup Magdalena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wielozadaniowe statki rybackie sposobem podwyższenia konkurencyjności polskiego sektora rybołówstwa
Multipurpose Fishing Vessels as a Way of Upgrade of Competency Polish Fishing Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 287-295, tab., rys., fot., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rybackie, Konkurencyjność, Sektor prywatny
Fishing homestead, Competitiveness, Private sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
W drugiej połowie 2004 roku rozpoczęto proces restrukturyzacji i modernizacji polskiego sektora rybackiego przy wykorzystaniu środków unijnych. Był on przeprowadzany w ramach sektorowego programu operacyjnego (SPO) Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006. Od roku 2007 proces ten jest nadal realizowany jako Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013. Dostosowanie nakładu połowowego do stanu dostępnych zasobów morza czy modernizacja i odnowa floty rybackiej to główne obszary restrukturyzacji w rybołówstwie. Dotychczasowa restrukturyzacja floty nie została przeprowadzona w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie jednostek rybackich oraz dostosowanie nakładu połowowego do przyznawanych kwot połowowych. Flota rybacka powinna mieć odpowiedni poziom techniczny, który bezpośrednio wpłynie na jej rentowność i s prosta wymaganiom, jakie są przed nią stawiane.(fragment tekstu)

Th is article describe situation of present fi shing market in Poland. It's presented fl eet structure and main problems and modifi cation proposals as well. It's considered expand of fi sh vessel functions for fi shing sport, tourist activities and as a research vessels. Th ose solutions will open new perspectives of fl eet and will extend of fl eet utilization for upcoming expectations. Considered SWOT analysis shown necessity of provide such vessels and in consequence keep in competency of polish fi shing market.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Klimczak R., Dostosowanie polskiego rybołówstwa i rynku rybnego do wymogów Unii Europejskiej, XXIII Sejmik Morski "Myśl morska w XXI wieku", Kołobrzeg 2007.
  2. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Rybołówstwo w Polsce - zmiany po 2004 r., "Rolniczy Magazyn Elektroniczny" 2008, nr 27.
  3. Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - projekt, Warszawa 2008.
  4. Raport roczny o polskiej fl ocie rybackiej w 2007 roku, Departament Rybołówstwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, http://ec.europa.eu/fi - sheries/fleet/software/FleetManagement/FM_Reporting/AnnualReportDocs/ 2007_POL_MSAR_PL.pdf.
  5. Radtke K., Dąbrowski H., Połowy sportowo-rekreacyjne dorszy, "Wiadomości Rybackie. Pismo Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni" nr 7-8 (158).
  6. Sieński J., Głodowe limity połowowe, www.portalmorski.pl.
  7. Ślązak R., Bytowski J., Naglące problemy gospodarki morskiej, "Realia i co dalej" 2003, nr 4 (13).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu